Bijgewerkt: 25 juni 2024

De Delftse bijbel online

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap / Wikipedia
18-07-2008

Bij de Delftse bijbel die al digitaal beschikbaar is via de website www.bijbelsdigitaal.nl werd op 18 juli 2008 de transcriptie gevoegd. Dat betekent dat deze bijbel nu ook toegankelijk is in moderne typografie en daardoor makkelijker leesbaar. Op de website www.bijbelsdigitaal.nl wordt deze transcriptie in kolommen naast de foto’s van het origineel geplaatst. Deze foto’s zijn gebruikt als basis voor de transcriptie.

Bibel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Pagina 3 van de Delftse bijbel: 'Genesis- Hier beghint dat prologus vander biblen des ouersetters te duytsche vten latine. Onse here god voersiende die grote droecheit van deuocien die in sinen volck toecomende was ende wesen soude'


De Delftse bijbel is in 1477 gedrukt in Delft, dus bijna twee eeuwen ouder dan de Statenvertaling uit 1637. De Delftse bijbel is het eerste in het Nederlands gedrukte boek. Deze bijbel bevat alleen het Oude Testament, zonder de Psalmen. Het is onbekend wie verantwoordelijk is geweest voor de vertaling. De zetters en drukkers zijn minimaal twee jaar bezig geweest met de Delftse bijbel. De drukkers waren Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch.

Deze bijbel beslaat 1281 pagina’s, gebonden in twee delen, met bijna 640.000 woorden. De onervarenheid met het zetten blijkt uit het grote aantal zetfouten. Van de Delftse bijbel zijn 250 exemplaren gedrukt, waarvan ongeveer 50 exemplaren bewaard zijn gebleven. Het Nederlands Bijbelgenootschap bezit drie exemplaren, waarvan één tentoongesteld wordt in het Bijbels Museum te Amsterdam.

De eerste volledige Nederlandstalige Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, verscheen te Antwerpen in 1526 en is uitgegeven door Jacob van Liesvelt.

Website: Delftse bijbel (1477)

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Het woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord βιβλια biblia (boeken), dat een meervoud is van βιβλιον biblion (dat oorspronkelijk papyrusje betekent en later werd gebruikt als aanduiding van een boek).

Dit woord is te herleiden tot de Fenicische havenstad Byblos waar vandaan de oude Grieken veel van hun benodigde papyrus invoerden. In Byblos werd het inbinden van boeken uitgevonden.

Het woord 'bijbel' betekent daarom van oorsprong 'een boek zoals in Byblos gemaakt' ten onderscheid van 'een rol'. Het woord 'bijbel' als aanduiding van 'het boek' van de christenen wees op een verschil met de Thora van de Joden omdat het de vorm heeft van een boek, en niet van een rol.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.