Bijgewerkt: 4 maart 2024

De Dorpskerk en Annakerk zijn nu ook monumenten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2010

Gemeentelijke monumentenlijst uit 2005 afgehandeld:

De monumentencommissie heeft de monumentenlijst zoals vastgesteld in de Monumentennota 2005 afgehandeld. De nota biedt handvatten om (potentiële) gemeentelijke monumenten beter te beschermen.

Annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De Rooms-Katholieke Heilige Annakerk aan de Amsterdamseweg


Uitgangspunt voor het instandhoudingbeleid is het totale culturele erfgoed: gebouwde  monumenten maar ook groengebieden en zelfs bomen en archeologische monumenten. De potentiële monumentenlijst 2005 omvat 421 gemeentelijke gebouwde monumenten. Het eerste monument van de lijst is de Amstelzijde 20. Als laatste monumenten op de lijst zijn recentelijk de kerk en de pastorie van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan aangewezen. Daarmee is de monumentenlijst uit 2005 afgehandeld.

Wethouder Frans Hellendall: “De monumentencommissie heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met het afhandelen van de gemeentelijke potentiële monumentenlijst. Het juist omschrijven van de monumenten was een hele klus. En dat is nu gereed. Een mooi resultaat. Ruim 400 markante gebouwen blijven daarmee voor toekomstige generaties behouden. Ook de Dorpskerk en de St. Annakerk waar over het behoud recent zorgen waren.”

Dorpskerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2002)

De Dorpskerk van Amstelveen. De eerste kerk van Nieuwer-Amstel stond er al in 1319, maar werd in 1420 totaal verwoest. Op dezelfde plaats werd in 1447 een nieuwe kerk gebouwd, de Dorpskerk


De commissie is inmiddels samengevoegd met de Welstandscommissie tot commissie Ruimtelijke Kwaliteit, maar de advisering over monumenten gaat onverminderd voort. De monumentencommissie onderzoekt op dit moment of drie molenrestanten aan de Amsteldijk Zuid 117 en Ringdijk BP 15 en 18 op de lijst van gebouwde monumenten kunnen worden geplaatst.

Daarnaast wordt onderzocht of het Amsterdamse Bos inclusief 32 bruggen geplaatst kunnen worden op de lijst van ‘groene’ monumenten. De heemparken Dr. J. P. Thijssepark en park De Braak worden op de rijksmonumentenlijst geplaatst. De overige parken en het (heem)groen, twintig monumentale bomen en enkele herdenkingsbomen worden beschreven en daarvoor maakt de commissie voorstellen aan het college.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.