Bijgewerkt: 12 augustus 2022

De EU Commissie wil het misbruik van de lege vennootschappen stoppen

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
22-12-2021

De Europese Commissie heeft op 22 december 2021 een belangrijk initiatief gepresenteerd ter bestrijding van het misbruik van lege vennootschappen voor oneigenlijke belastingdoeleinden. Het voorstel van vandaag moet ervoor zorgen dat entiteiten in de Europese Unie die geen of slechts minimale economische activiteit ontplooien, geen belastingvoordelen kunnen genieten en geen financiële lasten voor de belastingplichtigen met zich meebrengen.

Dit zal ook het gelijke speelveld beschermen voor de overgrote meerderheid van de Europese bedrijven, die van cruciaal belang zijn voor het herstel van de EU, en ervoor zorgen dat gewone belastingbetalers geen extra financiële lasten hoeven te dragen door degenen die proberen te ontkomen aan het betalen van hun billijke aandeel.

Hoewel lege vennootschappen of brievenbusmaatschappijen nuttige commerciële en zakelijke functies kunnen vervullen, worden zij door sommige internationale groepen en zelfs door particulieren misbruikt voor agressieve belastingplanning of belastingontduiking. Bepaalde ondernemingen leiden geldstromen naar lege vennootschappen in rechtsgebieden waar geen of zeer lage belastingen worden geheven of waar belastingen gemakkelijk kunnen worden omzeild. Evenzo kunnen sommige individuen shells gebruiken om activa en onroerend goed af te schermen van belastingen, hetzij in het land waar zij wonen, hetzij in het land waar het onroerend goed zich bevindt.

Foto Amstelveen
(Foto Etienne Ansotte / © EU - 2015)

Valdis Dombrovskis (1971) is een Letse politicus die sinds december 2019 deel uitmaakt van de Von der Leyen-commissie als uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor het volk


Valdis Dombrovskis uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor mensen, zei hierover het volgende: 'Brievenbus-maatschappijen blijven criminelen een gemakkelijke kans bieden om misbruik te maken van belastingverplichtingen. We hebben in de loop der jaren te veel schandalen gezien die het gevolg waren van misbruik van lege vennootschappen. Zij schaden de economie en de samenleving als geheel en leggen ook een oneerlijke extra last op de Europese belastingbetalers. Vandaag zetten wij de volgende stap in onze jarenlange strijd tegen misbruik van belastingregelingen en voor meer transparantie van ondernemingen. Nieuwe controle- en rapportageverplichtingen voor lege vennootschappen zullen het voor deze vennootschappen moeilijker maken om oneerlijke belastingvoordelen te genieten en zullen het voor de nationale autoriteiten gemakkelijker maken om misbruik door lege vennootschappen op te sporen. Er is in Europa geen plaats voor degenen die de regels misbruiken om belasting te ontduiken, te ontwijken of geld wit te wassen: iedereen moet zijn deel van de belasting betalen.'

Paolo Gentiloni commissaris voor Economie, verklaarde: 'Met dit voorstel worden de duimschroeven voor lege vennootschappen aangedraaid en transparantienormen vastgesteld zodat misbruik van dergelijke entiteiten voor belastingdoeleinden gemakkelijker kan worden opgespoord. In ons voorstel worden objectieve indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan de nationale belastingautoriteiten ondernemingen kunnen opsporen die louter op papier bestaan: wanneer dat het geval is, zal de onderneming aan nieuwe fiscale rapportageverplichtingen worden onderworpen en zal zij de toegang tot belastingvoordelen verliezen. Dit is een nieuwe belangrijke stap in onze strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking in de Europese Unie.'

Foto Amstelveen
(Foto Lukasz Kobus / © EU - 2020)

Paolo Gentiloni Silveri (1954) is sinds 1 december 2019 lid van de Commissie-von der Leyen, als Europees commissaris voor Economische en Financiële zaken


Achtergrond. Zodra het voorstel door de lidstaten is aangenomen, zou het op 1 januari 2024 in werking moeten treden. Dit is een van de initiatieven in het pakket maatregelen van de Commissie om misbruik van belastingpraktijken te bestrijden. In december 2021 heeft de Commissie een zeer snelle omzetting van de internationale overeenkomst betreffende de minimumbelasting van multinationale ondernemingen ingediend. In 2022 zal de Commissie een ander transparantievoorstel indienen, dat bepaalde grote multinationals ertoe verplicht hun effectieve belastingtarieven te publiceren, en de achtste richtlijn inzake administratieve samenwerking, die de belastingdiensten moet uitrusten met de informatie die nodig is om crypto-activa te dekken. Terwijl dit initiatief betrekking heeft op de situatie binnen de EU, zal de Commissie in 2022 een nieuw initiatief presenteren om een antwoord te bieden op de uitdagingen in verband met lege entiteiten buiten de EU.

In 2019 waren er in Nederland zo'n 12.400 dekmantel bedrijven met een totaal vermogen van zo'n 4.500 miljard euro, dat is vijfenhalf keer de omvang van de Nederlandse economie. Belasting wordt uiteraard niet geheven over het totale vermogen; alleen over de inkomende en uitgaande betalingen. Tussen 2015 en 2019 stroomde jaarlijks gemiddeld 170 miljard euro via doorstroomvennootschappen. De directe werkgelegenheid die deze bedrijven genereren is beperkt; naar schatting drie- tot vierduizend banen. De schatkist ontving in 2019 naar schatting 650 miljoen euro van doorstroomvennootschappen, wat neerkomt op 0,2% van de totale belastinginkomsten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.