Bijgewerkt: 12 augustus 2022

De EU Raad actualiseert de lijst van landen waar de reisbeperkingen zijn opgeheven

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Raad
19-06-2021

Naar aanleiding van een evaluatie in het kader van de aanbeveling inzake de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU, heeft de Raad de lijst geactualiseerd van de landen, de speciale administratieve regio's en andere entiteiten en territoriale autoriteiten waarvoor de reisbeperkingen moeten worden opgeheven. Zoals in de aanbeveling van de Raad is bepaald, zal deze lijst om de twee weken opnieuw worden bezien en, in voorkomend geval, worden bijgewerkt.

Op basis van de in de aanbeveling vastgestelde criteria en voorwaarden moeten de lidstaten vanaf 18 juni 2021 geleidelijk de reisbeperkingen aan de buitengrenzen opheffen voor onderdanen van de volgende derde landen: Albanië, Australië, Israël, Japan, Libanon, Nieuw-Zeeland, Republiek Noord-Macedonië, Rwanda, Servië, Singapore, Zuid-Korea, Thailand, Verenigde Staten van Amerika en China, onder voorbehoud van bevestiging van wederkerigheid. De reisbeperkingen moeten ook geleidelijk worden opgeheven voor de speciale administratieve regio's van China, Hong Kong en Macao. De voorwaarde van wederkerigheid voor deze speciale administratieve regio's is opgeheven.

In de categorie van entiteiten en territoriale autoriteiten die door ten minste één lidstaat niet als staat worden erkend, moeten de reisbeperkingen voor Taiwan eveneens geleidelijk worden opgeheven. Inwoners van Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad moeten voor de toepassing van deze aanbeveling als ingezetenen van de EU worden beschouwd.

Foto Amstelveen
(Bron EU - 2021)

De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke aanpak van de tijdelijke beperkingen op reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperkingen


De criteria om te bepalen voor welke derde landen de huidige reisbeperking moet worden opgeheven, zijn op 20 mei 2021 geactualiseerd. Zij hebben betrekking op de epidemiologische situatie en de algemene reactie op COVID-19, alsook op de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie en gegevensbronnen. Per geval moet ook rekening worden gehouden met wederkerigheid. De met Schengen geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) nemen ook deel aan deze aanbeveling.

Achtergrond. Op 30 juni 2020 heeft de Raad een aanbeveling aangenomen over het geleidelijk opheffen van de tijdelijke beperkingen op niet-essentieel reizen naar de EU. Deze aanbeveling bevatte een eerste lijst van landen waarvoor de lidstaten de reisbeperkingen aan de buitengrenzen zouden moeten beginnen opheffen. De lijst wordt om de twee weken opnieuw bezien en, in voorkomend geval, bijgewerkt.

Op 20 mei 2021 heeft de Raad een wijzigingsaanbeveling aangenomen om in te spelen op de lopende vaccinatiecampagnes door bepaalde vrijstellingen voor gevaccineerde personen in te voeren en de criteria voor het opheffen van de beperkingen voor derde landen te versoepelen. Tegelijkertijd wordt in de wijzigingen rekening gehouden met de mogelijke risico's van nieuwe varianten door een noodremmechanisme in te stellen waarmee snel kan worden gereageerd op het opduiken van een interessante of zorgwekkende variant in een derde land.

De aanbeveling van de Raad is geen juridisch bindend instrument. De autoriteiten van de lidstaten blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de inhoud van de aanbeveling. Zij kunnen, in volledige transparantie, de reisbeperkingen ten aanzien van de in de lijst opgenomen landen slechts geleidelijk opheffen.  Een lidstaat mag niet besluiten de reisbeperkingen voor niet in de lijst opgenomen derde landen op te heffen voordat daartoe op gecoördineerde wijze is besloten.

Lees ook: Council Recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction (pdf 8 pagina’s). COVID-19: Raad actualiseert aanbeveling over reizen vanuit derde landen Laatste nieuws over aanbevelingen van de Raad inzake COVID-19-reismaatregelenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.