Bijgewerkt: 19 oktober 2021

De EU Raad gaat Blauwe Kaart in gebruik nemen om hooggekwalificeerde werknemers aan te trekken

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Raad
09-10-2021

De Europese Raad heeft op 7 oktober 2021 een richtlijn aangenomen tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang en verblijf van hoogopgeleide niet-EU-onderdanen die in de EU komen wonen en werken (de 'blauwe kaart'-richtlijn). Dit toelatingssysteem voor de hele EU heeft tot doel hooggekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden, met name in sectoren waar een tekort aan vaardigheden heerst.

'Om onze economische groei te stimuleren en onze groene en digitale transformatie optimaal te benutten, moeten we in staat zijn het beste talent aan te trekken. De blauwe kaart zal de positie van de EU als mondiale topbestemming voor hooggekwalificeerde werknemers consolideren, dankzij de flexibiliteit, mobiliteit en mogelijkheden tot gezinshereniging die zij biedt' – aldus Aleš Hojs, minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië.

De nieuwe regels, die de bestaande vervangen, zorgen voor een verdere harmonisatie van de voorwaarden voor toegang en verblijf voor hoogopgeleide werknemers en maken de blauwe EU-kaart aantrekkelijker. Er worden met name meer inclusieve toelatingscriteria vastgesteld, de mobiliteit binnen de EU en de gezinshereniging worden vergemakkelijkt, de procedures voor erkende werkgevers worden vereenvoudigd, er wordt een zeer hoog niveau van toegang tot de arbeidsmarkt geboden en het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot niet-EU-familieleden van EU-burgers en personen die internationale bescherming genieten.

Foto Amstelveen
(Bron EU - 2021)

Een deel van de uitleg van het gebruik van de Blauwe Kaart van de EU


De EU-lidstaten zullen hun nationale regelingen voor hooggekwalificeerde werknemers kunnen handhaven, parallel aan de regeling voor de Europese blauwe kaart. De nieuwe regels zullen echter een aantal bepalingen bevatten om gelijke voorwaarden te waarborgen, zodat houders van een Europese blauwe kaart en hun gezinsleden niet worden benadeeld ten opzichte van houders van nationale vergunningen.

De aangenomen tekst (pdf 104 pagina’s) zal in werking treden 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De lidstaten hebben dan twee jaar de tijd om de nodige wetten in werking te doen treden om aan deze richtlijn te voldoen.

Hooggekwalificeerde werknemers uit niet-EU-landen kunnen een Europese blauwe kaart aanvragen waardoor ze kunnen wonen en werken in de EU. Aanvragers moeten:

1. Een geldige arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod hebben voor een hooggekwalificeerde baan voor minstens 6 maanden

2. Een bruto jaarsalaris aangeboden krijgen boven een door de lidstaten bepaalde drempel (die in sommige gevallen verlaagd kan worden, bv. voor pas afgestudeerden of knelpuntberoepen)

3. Voor gereglementeerde beroepen: voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep

4. Voor niet-gereglementeerde beroepen: beschikken over hogere beroepskwalificaties

5. Voor IT-personeel: beschikken over hogere beroepsvaardigheden

Elke lidstaat bepaalt hoe lang de blauwe kaart standaard geldig is, met een minimum van 24 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, wordt de blauwe kaart afgegeven voor de duur van de overeenkomst + 3 maanden. Bekijk ook het informatieblad in verband met de blauwe kaart.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.