Bijgewerkt: 21 juli 2024

De EU Raad steunt met 18 miljard euro Oekraïne

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
11-12-2022

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over een wetgevingspakket waarmee de EU in de loop van 2023 voor € 18 miljard aan financiële steun zal kunnen bieden aan Oekraïne. Het voorstel is vandaag via een schriftelijke procedure door de Raad aangenomen en zal volgende week ter goedkeuring aan het Europees Parlement worden voorgelegd.

Het pakket voorziet in een structurele oplossing voor financiële hulp aan Oekraïne in 2023. Er wordt in totaal voor € 18 miljard aan kredieten verstrekt met een aflossingsvrije periode van 10 jaar. De lidstaten zullen het grootste deel van de rentekosten dekken via externe bestemmings­ontvangsten. De garanties voor die leningen zullen worden verstrekt door de EU-begroting of door de lidstaten. Doel is financiële bijstand op korte termijn te verlenen, de onmiddellijke behoeften van Oekraïne te financieren, kritieke infrastructuur te herstellen en initiële steun te verlenen voor een duurzame wederopbouw na de oorlog, teneinde Oekraïne te ondersteunen op zijn weg naar Europese integratie. Het wetgevingspakket omvat onder meer een wijziging van het Financieel Reglement die al op 6 december door de Raad Ecofin werd aangenomen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2022)

Zbyněk Stanjura (1964), minister van Financiën van Tsjechië en Lid van de Raad van Beheer van de European Investment Bank: 'Oekraïne kan rekenen op de EU. Wij zullen Oekraïne blijven steunen, ook financieel, zolang het nodig is. Dankzij de wetgeving die we vandaag hebben aangenomen, kan Oekraïne in 2023 rekenen op regelmatige financiële steun van de EU'

Achtergrond. Door de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog die Rusland sinds 24 februari 2022 tegen Oekraïne voert, heeft Oekraïne minder toegang tot de markten en daalden zijn inkomsten drastisch. Tegelijk moet het land aanzienlijk meer uitgeven om in zijn humanitaire behoeften te voorzien en de continuïteit van zijn overheidsdiensten te handhaven.

In de periode 2014-2022 heeft de EU Oekraïne onder meer gesteund met een aantal opeenvolgende pakketten macrofinanciële hulp bestaande uit meer dan € 7 miljard aan leningen en schenkingen. De associatie­overeenkomst tussen de EU en Oekraïne, die op 1 september 2017 in werking is getreden, brengt Oekraïne en de EU dichter bij elkaar.

Deze overeenkomst bevordert niet alleen nauwere politieke betrekkingen, sterkere economische banden en het naleven van gemeenschappelijke waarden, maar biedt ook een kader voor een ambitieuze hervormingsagenda die gericht is op corruptiebestrijding, een onafhankelijk gerechtelijk apparaat, de rechtsstaat en een beter ondernemings­klimaat. De EU heeft deze hervormingen steeds gesteund. Ze zijn immers essentieel om investeringen aan te trekken, de productiviteit te verhogen en de levensstandaard op middellange termijn te verbeteren.

De EU Commissie heeft op 9 november 2022 een voorstel ingediend voor een verordening van liet Europees Parlement en de Raad tot instelling van een instrument om steun te verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofmanciële bijstand +) (MFB+-instrument). De algemene doelstelling van het MFB+-instrument is op een voorspelbare, doorlopende, ordelijke en tijdige manier financiële hulp op korte termijn te verschaffen, waarmee het herstel en initiële steun voor de wederopbouw na de oorlog kunnen worden gefinancierd, in voorkomend geval, om Oekraïne te ondersteunen op zijn traject richting integratie in Europa.
Het Europees Parlement heeft tijdens zijn plenaire vergadering van 24 november 2022 zijn standpunt over het MFB+- instrument in eerste lezing vastgesteld zonder amendementen op het Commissievoorstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.