Bijgewerkt: 4 december 2023

De EU keurt nieuwe sancties tegen Rusland goed

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
24-02-2022

De Europese Raad heeft op 23 februari 2022 overeenstemming bereikt over nieuwe maatregelen in reactie op de Russische erkenning van de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten (provincies) Donetsk en Luhansk als onafhankelijke entiteiten en het besluit om Russische troepen naar de regio te sturen.

Het pakket omvat sancties tegen de 351 leden van het Russische parlement die voor de erkenning hebben gestemd, en 27 andere personen en entiteiten, alsook economische en financiële beperkingen.

'Dergelijke besluiten zijn illegaal en onaanvaardbaar. Zij zijn in strijd met het internationaal recht, de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne en de eigen internationale verbintenissen van Rusland, en escaleren de crisis nog verder' – aldus Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Foto Amstelveen
(Foto Dati Bendo/EU - 2021)

Josep Borrell Fontelles, een Spaanse politicus hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie


Gerichte beperkende maatregelen. Binnen het bestaande kader voor sancties zal de EU de beperkende maatregelen uitbreiden tot alle 351 leden van de Russische Doema die op 15 februari 2022 hebben gestemd voor de oproep aan president Poetin om de onafhankelijkheid van de zelfbenoemde 'republieken' Donetsk en Luhansk te erkennen.

Voorts zullen gerichte beperkende maatregelen worden opgelegd aan nog eens 27 prominente personen en entiteiten die een rol hebben gespeeld bij het ondermijnen of bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Het gaat onder meer om besluitvormers zoals regeringsleden die betrokken waren bij de onwettige besluiten; banken en zakenlieden/oligarchen die de Russische operaties in de gebieden Donetsk en Luhansk financieel of materieel hebben gesteund of ervan hebben geprofiteerd; hoge militaire officieren die een rol hebben gespeeld bij de invasie en de destabiliseringsacties; en personen die verantwoordelijk zijn voor het leiden van een desinformatieoorlog tegen Oekraïne.De beperkende maatregelen omvatten een bevriezing van tegoeden en een verbod op het ter beschikking stellen van middelen aan de personen en entiteiten op de lijst. Daarnaast geldt voor de op de lijst vermelde personen een reisverbod, waardoor zij het grondgebied van de EU niet mogen betreden of er niet doorheen mogen reizen.

De nieuwe maatregelen zullen gericht zijn tegen de handel van en naar de EU vanuit de twee niet door de regering gecontroleerde regio's, om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken de economische gevolgen van hun illegale en agressieve acties duidelijk voelen.

Het besluit van vandaag voorziet met name in een invoerverbod voor goederen uit de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk, beperkingen op handel en investeringen in verband met bepaalde economische sectoren, een verbod op de levering van toeristische diensten, en een uitvoerverbod voor bepaalde goederen en technologieën.

Financiële beperkingen. De EU Raad heeft besloten een sectoraal verbod op de financiering van de Russische Federatie, haar regering en Centrale Bank in te stellen. Door het vermogen van de Russische staat en regering om toegang te krijgen tot de kapitaal- en financiële markten en diensten van de EU te beperken, beoogt de EU de financiering van een escalatoir en agressief beleid te beperken.De EU dringt er bij Rusland op aan de erkenning van de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk ongedaan te maken, zijn verbintenissen na te komen, het internationaal recht te eerbiedigen en de besprekingen in het kader van de Normandische formule en de Trilaterale Contactgroep opnieuw op te nemen. De EU roept ook andere staten op het onwettige besluit van Rusland om deze uitgeroepen onafhankelijkheid te erkennen, niet te volgen.

De EU staat klaar om zo nodig snel verdergaande politieke en economische sancties aan te nemen, en herhaalt dat zij de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen onvoorwaardelijk steunt en zich daarvoor inzet. De desbetreffende rechtshandelingen, met inbegrip van de namen van de betrokken personen, zullen binnenkort in het Publicatieblad worden bekendgemaakt. De beperkende maatregelen tegen schendingen van de territoriale integriteit van Oekraïne zullen met de aanvullende lijsten van vandaag van toepassing zijn op in totaal 555 personen en 52 entiteiten. Official Journal of the EU, 23 February 2022 (including a list of the sanctioned individuals and entities) (176 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.