Bijgewerkt: 8 december 2022

De EU moet op de resetknop van het migratiebeleid drukken

Nieuws -> Informatief

Bron: ICMPD
30-01-2020

Het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van het migratiebeleid (ICMPD) versnelt zijn aanbevelingen voor de komende vijf jaar aan de EU-besluitvormers te publiceren. Het is nu tijd voor de leiders om op de resetknop te drukken om de politieke impasse over het EU-migratiebeleid te doorbreken en samen te komen door middel van pragmatische implementatie en innovatieve samenwerking.

Michael Spindelegger, de directeur-generaal van het in Wenen gevestigde Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid (ICMPD = International Centre for Migration Policy Development) vertelde op dinsdag (28 januari 2020) dat zowel de landen van de Westelijke Balkan als de EU-staten een plotselinge grote instroom niet aankunnen. – meldt EU Observer een onafhankelijke onlinekrant zonder winstoogmerk die in 2000 in Brussel werd opgericht.



De aanbevelingen kwamen op een bijzonder geschikt moment, gezien de vorming van de volgende Europese Commissie in 2019. Met migratie in verschillende portefeuilles is het ICMPD verheugd dat de coördinatie van migratie werd verheven tot vicevoorzitter, Margaritis Schinas. Dit is in overeenstemming met een van de belangrijkste aanbevelingen om te zorgen voor een meer geïntegreerde en coherente aanpak van migratie in al haar dimensies.

'2019 was het jaar, waarin Europa zijn reactieve aanpak van migratie moest overwinnen en een toekomstgericht beleid moet voeren. Er is een nieuwe aanpak nodig om de huidige verlamming in Europa te keren en nieuw beleid te stimuleren, voortbouwend op de reeds geboekte vooruitgang' - aldus Michael Spindelegger, directeur-generaal van ICMPD.

Het nieuwe Europees Parlement, de Commissie en de Raad hebben moeilijke tijden voor de boeg om overeenstemming te bereiken over migratie. Ter ondersteuning van het leggen van de noodzakelijke basis voor toekomstige snelle beslissingen en acties zal het ICMPD in 70 constructieve, toekomstgerichte en pragmatische aanbevelingen doen. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de 17 lidstaten van de ICMPD - waaronder Zwitserland en Zweden, Polen en Turkije - en zijn bedoeld om het nieuwe leiderschap te helpen het EU-migratiebeleid vooruit te helpen.

Foto Amstelveen
(Foto Lukasz Kobus/© EU 2019)

Margaritis Schinas (Grieks: Μαργαρίτης Σχοινάς; 1962) is een Griekse politicus en voormalig ambtenaar. Hij trad in december 2019 aan als vicepresident van de Commissie Von der Leyen met de portefeuille van Europees commissaris voor bevordering van de Europese manier van leven (Protecting our European Way of Life), migratie en interne beveiliging


De door de ICMPD vastgestelde prioritaire kwesties zijn onder meer het vernieuwen van een gemeenschappelijke visie op internationale bescherming, het vrijwaren van Schengen, het verbeteren van de terugkeerpartnerschappen, het volgen van een sterker regionaal migratiesysteem en een sterkere aanpak van de routes, en het aanpakken van het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten.

Michael Spindelegger concludeerde: 'We weten uit recente EU-enquêtes dat de burgers van ons verwachten dat we meer doen op het gebied van migratie. De regeringen en de EU moeten openlijk communiceren over de redenen voor de genomen politieke besluiten, de complexiteit ervan en de wijze waarop de genomen besluiten, zowel op de korte als op de lange termijn, tegemoet komen aan de behoeften van de samenlevingen.'

Het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van het migratiebeleid (ICMPD) is een internationale organisatie met 17 lidstaten en meer dan 250 personeelsleden. Het is actief in meer dan 90 landen over de hele wereld en hanteert een regionale aanpak bij haar werkzaamheden om efficiënte samenwerking en partnerschappen langs migratieroutes tot stand te brengen. Tot de prioritaire regio's behoren Afrika, Centraal- en Zuid-Azië, Europa en het Midden-Oosten. De drie-pijlers aanpak van het migratiebeheer - het structureel koppelen van onderzoek, dialoog en capaciteitsopbouw - draagt bij tot een betere ontwikkeling van het migratiebeleid in de hele wereld.


ICMPD lanceerde ook de publicatie
'Gridlocks* doorbreken en vooruitgaan. Aanbevelingen voor de komende vijf jaar EU-migratiebeleid (pdf 46 pagina’s Engels). Het werd opgesteld op basis van overleg met ICMPD-lidstaten en deskundigen, en stelt 70 aanbevelingen voor over 8 thematische gebieden en richt zich op het overwinnen van de huidige patstelling en een hervormde agenda voor het migratiebeleid van de EU. *Gridlock is een vorm van verkeersinfarct, waarbij doorlopende rijen voertuigen een heel netwerk van kruisende straten blokkeren, waardoor het verkeer in alle richtingen volledig tot stilstand komt.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.