Bijgewerkt: 25 juni 2022

De EU wil de emissiereductiedoelstelling voor 2030 verhogen naar 60%

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
21-04-2021

Alle lidstaten moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn, aldus het Parlement in een stemming over de EU-klimaatwet, waarin wordt opgeroepen tot ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2040.

Woensdag 21 april 2021 heeft het EU Parlement zijn onderhandelingsmandaat over de EU-klimaatwet aangenomen met 392 stemmen voor, 161 tegen en 142 onthoudingen. De nieuwe wet moet politieke beloften dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal zal zijn, omzetten in een bindende verplichting en de Europese burgers en bedrijven de nodige rechtszekerheid en voorspelbaarheid bieden om plannen te maken voor de transformatie.

De EP-leden dringen erop aan dat zowel de EU als alle lidstaten afzonderlijk tegen 2050 klimaatneutraal worden en dat de EU daarna 'negatieve emissies' bereikt. Ze vragen ook om voldoende financiering om dit te bereiken. De Commissie moet voor 31 mei 2023, via de gewone besluitvormingsprocedure, een traject op EU-niveau voorstellen om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, zeggen de Europarlementariërs. Daarbij moet rekening worden gehouden met de totale resterende uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de EU tot 2050 om de temperatuurstijging te beperken overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Het traject wordt na elke inventarisatie op mondiaal niveau geëvalueerd. De Europarlementariërs willen ook een EU-klimaatveranderingsraad (ECCC) oprichten als onafhankelijk wetenschappelijk orgaan om te beoordelen of het beleid consistent is en om de voortgang te monitoren.Een ambitieuzere 2030-doelstelling is nodig. De huidige emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 is 40% ten opzichte van 1990. De Commissie heeft onlangs in het gewijzigde voorstel voor een EU-klimaatwet (pdf 6 pagina’s) voorgesteld deze doelstelling te verhogen tot 'ten minste 55%'. De EP-leden hebben vandaag de lat nog hoger gelegd en roepen op tot een vermindering met 60% in 2030, en voegen eraan toe dat de nationale streefcijfers op een kostenefficiënte en eerlijke manier moeten worden verhoogd.

Zij willen ook dat de Commissie na een effectbeoordeling een tussentijds streefcijfer voor 2040 voorstelt, om ervoor te zorgen dat de EU op schema ligt om haar streefcijfer voor 2050 te halen. Ten slotte moeten de EU en de lidstaten ook alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk op 31 december 2025 afschaffen, aldus de Europarlementariërs, terwijl ze benadrukken dat de inspanningen om energiearmoede te bestrijden moeten worden voortgezet.

Na de stemming zei parlementair rapporteur Jytte Guteland (S&D, Zweden) het volgende: 'De aanneming van het verslag is een duidelijke boodschap aan de Commissie en de Raad, in het licht van de komende onderhandelingen. We verwachten dat alle lidstaten uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en we hebben sterke tussentijdse doelstellingen in 2030 en 2040 nodig om de EU daartoe in staat te stellen. Ik ben ook tevreden over de opname van een broeikasgasbegroting, waarin de totale resterende hoeveelheid emissies wordt vastgesteld die tot 2050 kan worden uitgestoten, zonder de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs in gevaar te brengen.'

Volgende stappen. Het Parlement is nu klaar om de onderhandelingen met de lidstaten te starten zodra de Raad overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk standpunt. Na het besluit van de Europese Raad (2019) om de klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 te onderschrijven, heeft de Commissie in maart 2020 de EU-klimaatwet voorgesteld die de EU wettelijk verplicht om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aandringen op ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en heeft op 28 november 2019 een klimaatnoodtoestand afgekondigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.