Bijgewerkt: 13 juli 2024

De EU wil nieuwe regels voor plantenveredelingstechnieken

Nieuws -> EU

Bron: EU Parlement
07-02-2024

De EU wil de duurzaamheid van haar voedselvoorziening vergroten en de behoefte aan pesticiden verminderen met nieuwe regels voor plantenveredelingstechnieken – meldt het Europese Parlement.

Plantenveredeling is een eeuwenoude praktijk die wordt gebruikt om nieuwe plantenvariëteiten te creëren uit bestaande variëteiten om kwaliteiten te verkrijgen zoals hogere opbrengsten, verbeterde voeding of betere weerstand tegen ziekten.

Dankzij de vooruitgang in de biotechnologie kunnen nieuwe plantenvariëteiten tegenwoordig sneller en nauwkeuriger worden ontwikkeld door hun genetische structuur te bewerken.In de EU vallen alle genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) momenteel onder de GGO-wetgeving uit 2001. De plantenveredelingstechnieken zijn de afgelopen 20 jaar echter sterk geëvolueerd. Nieuwe genomische technieken (NGT's) maken gerichtere, preciezere en snellere resultaten mogelijk dan meer traditionele methoden.

Foto Amstelveen
(Bron Piqsels - 2024)

Tarweveld

Wat zijn nieuwe genomische technieken? Nieuwe genomische technieken zijn manieren om planten te veredelen door specifieke veranderingen in het DNA aan te brengen. In veel gevallen vereisen deze technieken niet het gebruik van vreemd genetisch materiaal van soorten die op natuurlijke wijze niet kunnen kruisen. Dit betekent dat vergelijkbare resultaten kunnen worden bereikt via traditionele methoden, zoals hybridisatie, maar dat het proces veel langer zou duren. NGT's zouden kunnen helpen nieuwe planten te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen droogte of andere klimaatextremen of die minder meststoffen of pesticiden nodig hebben.

GGO's in de EU. GGO's zijn organismen met genen die zijn veranderd op een manier die op natuurlijke wijze niet door veredeling zou kunnen voorkomen, vaak door gebruik te maken van het genoom van een andere soort. Voordat een GGO-product op de EU-markt kan worden gebracht, moet het een veiligheidscontrole op zeer hoog niveau ondergaan. Er zijn ook strikte regels voor de autorisatie, risicobeoordeling, etikettering en traceerbaarheid ervan.

Nieuwe EU-regels. In juli 2023 heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening voorgesteld voor planten die zijn geproduceerd met bepaalde nieuwe genomische technieken. Het voorstel zou een eenvoudiger vergunning mogelijk maken voor NGT-installaties die als gelijkwaardig aan conventionele installaties worden beschouwd. Er wordt geen vreemd genetisch materiaal gebruikt van een soort die niet op natuurlijke wijze kan kruisen om deze NGT-planten te verkrijgen. Andere NGT-centrales zouden nog steeds aan strengere eisen moeten voldoen, vergelijkbaar met die onder de huidige ggo-regels. NGT-planten zouden verboden blijven in de biologische productie en hun zaden zouden duidelijk geëtiketteerd moeten worden om ervoor te zorgen dat boeren weten wat ze verbouwen.

Het standpunt van het Parlement. De commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Parlement heeft op 24 januari 2024 haar standpunt over het Commissievoorstel vastgesteld. De commissieleden steunden de nieuwe regels en waren het erover eens dat NGT-planten die vergelijkbaar zijn met in de natuur voorkomende variëteiten moeten worden vrijgesteld van de strenge eisen van de GGO-wetgeving. .

Om juridische onzekerheden te vermijden en ervoor te zorgen dat boeren niet te afhankelijk worden van grote zaadbedrijven, willen de Europarlementariërs alle patenten voor alle NGT-planten verbieden. Het hele parlement zal in februari 2024 over het voorstel stemmen, waarna het de onderhandelingen over de nieuwe wet kan starten met de regeringen van de EU-landen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.