Bijgewerkt: 23 maart 2023

De Eben Haezer is gesloopt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen
11-11-2006

Weer een roemrucht gebouw is uit het straatbeeld van Amstelveen verdwenen; het Eben Haëzer kerkgebouw aan de Molenweg 10. In dit gebouw hield jarenlang de Eben Haëzer Hervormde Gemeente dienst.

Molenweg 10  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Zo zag het Eben Haezer gebouw uit in 2003


In het voorjaar van 2003 heeft de Eben Haëzer gemeente, de Gemeente Amstelveen benaderd met het verzoek de bestemming van het gebouw aan de Molenweg 10 –maatschappelijke doeleinden- te veranderen in woondoeleinden. De Hervormde Gemeente wilde het gebouw aan een projectontwikkelaar verkopen.

Patrimonium-Oost

Maar omdat in dit gebied “Patrimonium-Oost” alleen maar een locatie had met de bestemming “maatschappelijke doeleinden”, werd deze aanvraag niet gehonoreerd door de gemeente Amstelveen. Deze locatie was noodzakelijk om voorzieningen in de wijk beschikbaar te houden, zoals: onderwijs;- welzijns;- religieuze;- sociaal culturele- en medisch maatschappelijke voorzieningen.

Projectontwikkelaar

Na onderzoek van de Stichting Praktijkruimten Amstelveen is gebleken dat -“vanaf 2007 de behoefte ontstaat aan zes tot acht praktijkruimten voor huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten in dit deel van Amstelveen”. De projectontwikkelaar meldde hierop, dat de opbrengst van het gebouw, als het alleen door huisartsen en andere medische dienstverleners werd gebruikt, niet voldoende zou zijn om dergelijke herontwikkeling mee te financieren.

Molenweg 10  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

En zo zag de Molenweg 10 uit op 10 november 2006. Het gebouw werd met grote snelheid afgebroken.


Oplossing

De Gemeente Amstelveen stelde het volgende voor. De projectontwikkelaar zou met een bouwplan moeten komen. Hierin moet aangetoond worden dat de opbrengsten uit de vestiging van sociaal medische voorzieningen te laag zouden zijn. Een deel van het gebouw kon dan de bestemming “maatschappelijke doeleinden” krijgen en een deel woonbestemming.

Met deze uitkomst werd bereikt dat het medisch maatschappelijke gebruik van het pand gehandhaafd bleef. Dit wordt nu een praktijkruimte voor huisarts(en).


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.