Bijgewerkt: 27 juni 2022

De Economische Agenda van Amstelveen ligt op koers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-10-2017

In juni 2016 heeft de gemeenteraad van Amstelveen de Economische Agenda vastgesteld. Deze agenda heeft tot doel ondernemers- en vestigingsklimaat in Amstelveen te versterken en werkgelegenheid en welvaart te stimuleren. Éen jaar na de start van de uitvoering is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de eerste resultaten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken op de preekstoel van de Dorpskerk


Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: 'Vorige jaar zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van de Economische Agenda. Er is lokaal veel tijd en aandacht besteed aan de contacten met het MKB. Daarnaast is er ingezet op versterking op het internationale profiel en de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het is goed om tijdens bedrijfsbezoeken te horen, dat veel bedrijven profiteren van faciliteiten die vanuit Economische Agenda zijn ingezet'.

Er zijn resultaten geboekt op de verschillende onderdelen van de agenda. Voor het MKB zijn begin 2017 2 accountmanagers MKB gestart. Zij onderhouden contacten met het MKB en hebben al veel informatie opgehaald tijdens de bedrijfsbezoeken. De gemeente organiseert samen Ondernemersvereniging Amstelveen de ‘Ondernemer van het jaar’ verkiezing, waarvan de winnaar in november bekend wordt.

De vestiging van internationale school Amity in de 2de helft van 2017 versterkt het internationale profiel Amstelveen en de regio Amsterdam. Hiermee wordt het regionale tekort deels ingelopen. De ruimtelijke uitwerking van de Visie Stadshart is vastgesteld. Dit biedt het kader, waarbinnen het Stadshart verder ontwikkeld kan worden. Verder worden via een mobiliteitsprogramma werkgevers geïnformeerd over infrastructurele projecten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.