Bijgewerkt: 23 mei 2024

De Economische Agenda van de gemeente Amstelveen ter inzage

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-03-2016

'Het ondernemers- en vestigingsklimaat verder versterken en werkgelegenheid en welvaart stimuleren.' Dat zijn de uitgangspunten van de Economische Agenda Amstelveen. Tot en met 27 april 2016 ligt de Economische Agenda ter inspraak. Download: Economische Agenda Amstelveen concept (pdf, 24 pagina’s).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


In het voorwoord schreef Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: Voor u ligt de Economische Agenda Amstelveen. Met deze Economische Agenda willen we de economische kracht van Amstelveen verder vergroten. Dit doen wij door het ondernemers- en vestigingsklimaat verder te versterken en de werkgelegenheid en de welvaart te stimuleren. Amstelveen heeft een gunstige uitgangspositie. De ligging tussen de economische clusters Schiphol, Amsterdam en bloemenveiling Flora Holland heeft daaraan zeker bijgedragen. Vele (inter)nationale en lokale bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. Onze economie is sterk in ontwikkeling, mede als gevolg van de opkomst van het internet. Het consumentengedrag wijzigt in een razendsnel tempo. Dat gaat gepaard met een verandering van de manier, waarop ondernemers en bedrijven werken en brengt kansen, maar ook risico's met zich mee. Nieuwe ondernemingen spelen in op de veranderende vraag, vele reeds bestaande bedrijven weten zich aan te passen. Tegelijkertijd zien we, dat niet iedereen het redt. Het recente verdwijnen van bedrijven met grote namen is in dit verband een teken aan de wand.

Amstelveen optimaliseert het ondernemersklimaat in de gemeente. Of dat nu voor de lokale ondernemers is, of voor het internationale bedrijfsleven. Dat kunnen we niet alleen. De samenwerking met ondernemers, bedrijven, en ondernemersverenigingen is daarbij van groot belang. Graag wil ik daarom de partners bedanken die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze agenda. Samen met onder meer de Ondernemersvereniging Amstelveen, de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties, Koninklijke Horeca Nederland en een afvaardiging van zowel lokale ondernemers als het internationale bedrijfsleven hebben we in intensieve sessies deze agenda vormgegeven. Deze door ons zeer gewaardeerde samenwerking heeft geresulteerd in de zes speerpunten die u in de Economische Agenda terugvindt: een krachtig MKB, een sterk internationaal profiel, een vitaal stadshart, herkenbaar in de metropoolregio Amsterdam, uitstekende verbindingen en de circulaire economie als kans. Met deze speerpunten zetten we maximaal in op het verder uitbouwen en versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.