Bijgewerkt: 20 juni 2024

De Eerste Kamer heeft de spoedwet digitale besluitvorming aangenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-04-2020

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 april 2020 ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Raymond Knops minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is blij dat er door vele partijen hard gewerkt is om deze spoedwet in zo’n korte tijd in werking te laten treden. 'Door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus kwamen gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van waterschappen vrijwel niet meer bijeen. Het is belangrijk dat het openbaar bestuur juist in deze periode verder kan.'

Digitale besluitvorming was tot nu toe juridisch niet mogelijk. Deze wet regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is in verband met de adviezen van het RIVM. De wet geldt tot 1 september 2020 en kan als dat nodig is steeds met maximaal 2 maanden worden verlengd. Fysieke vergaderingen zijn en worden echter niet verboden.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Rijksoverheid - 2018)

Raymond Knops (CDA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Voorwaarden. In de wet staan eisen, waaraan de digitale beraadslaging en besluitvorming dient te voldoen. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In de wet is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik gemaakt kan worden van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding die op stemmingen over personen rust.

Decentrale overheden. De wet zal gelden voor gemeenteraden, provinciale staten, algemeen besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. Sint Eustatius is vooralsnog uitgezonderd zolang op het eiland geen eilandsraad in functie is. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers zijn betrokken geweest bij de voorbereiding.

De wet digitale beraadslaging treedt onmiddellijk in werking bij publicatie in het Staatsblad. Decentrale overheden krijgen hierover bericht. Het ministerie van BZK werkt samen met de koepels, beroeps- en belangenverengingen aan ondersteuning van de decentrale overheden om hen te helpen zo spoedig mogelijk gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de wet biedt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.