Bijgewerkt: 25 juni 2024

De Eerste Kamer steunt het bewaren kentekengegevens van Automatic Number Plate Recognition

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-11-2017

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven, waarbij pas later blijkt, dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

Als een voertuig wordt gebruikt om een misdrijf te plegen, of weg te vluchten, kunnen kentekengegevens belangrijke aanwijzingen opleveren: er kunnen verdachten mee in beeld worden gebracht en ze kunnen bijdragen aan het achterhalen van de verblijfplaats van de mogelijke daders. Daarom krijgt de politie de mogelijkheid om na ontdekking van een misdrijf te onderzoeken welke voertuigen op een bepaald tijdstip rond de plaats delict reden en waar het voertuig van de verdachte vandaan kwam, dan wel naar toe ging. Dat achteraf kan worden teruggekeken is nieuw. De politie is op dit moment niet bevoegd alle kentekens van voertuigen die een camera passeren te bewaren en achteraf te raadplegen.Om de privacy van weggebruikers te beschermen, zijn in het wetvoorstel waarborgen opgenomen. Zo mogen kentekengegevens alleen aan de openbare weg worden verzameld, op locaties die relevant zijn voor de opsporing. Dat kunnen vliegvelden zijn, maar ook havens, parkeerterreinen langs snelwegen en grensovergangen. Niet iedereen kan zomaar bij de kentekengegevens. Alleen speciaal daartoe geautoriseerde opsporingsambtenaren hebben toegang, na een bevel van de officier van justitie. Bovendien mag de informatie enkel worden geraadpleegd voor de opsporing van ernstige misdrijven en de aanhouding van voortvluchtigen. De bewaartermijn is kort: vier weken. Ook wordt ieder jaar een cameraplan gepubliceerd, waarin precies staat waar de vaste camera’s hangen.

Automatic Number Plate Recognition? Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) is een technologie die optische tekenherkenning op afbeeldingen gebruikt om voertuigregistratieplaten te lezen. Het kan gebruik maken van bestaande gesloten televisiecircuits, camera's voor de handhaving van verkeersregels, of camera's die speciaal voor de taak zijn ontworpen. ANPR wordt door politiediensten over de hele wereld gebruikt voor wetshandhavingsdoeleinden, onder meer om te controleren, of een voertuig geregistreerd is. Het wordt ook gebruikt voor elektronische tolheffing op betaalwegen en als een methode voor het catalogiseren van verkeersbewegingen.

Automatische nummerplaatherkenning kan worden gebruikt om de beelden op te slaan die door de camera's worden opgenomen, evenals de tekst van de nummerplaat, met een aantal configuraties om een foto van de bestuurder op te slaan. Systemen gebruiken vaak infraroodverlichting om de camera in staat te stellen het beeld op elk moment van de dag, of nacht te maken. De bezorgdheid over deze systemen concentreerde zich op de vrees voor privacy van de overheid om bewegingen van burgers te volgen, misidentificatie, hoge foutenpercentages en verhoogde overheidsuitgaven. Critici hebben het systeem beschreven als een vorm van massabewaking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.