Bijgewerkt: 15 juni 2024

De Etymologiebank is online

Nieuws -> Taal

Bron: Meertens / Wikipedia / Amstelveenweb
27-11-2010

Op zaterdag 27 november 2010 lanceerde het Meertens Instituut de online etymologiebank (www.etymologiebank.nl ). De eerste versie van de website bevat meer dan 50.000 trefwoorden. Deze is gebaseerd op 20 woordenboeken met etymologische informatie over Nederlandse woorden en uitdrukkingen.

Wanneer men bijvoorbeeld de herkomst zoekt van het woord peer, krijgt men eerst de keuze tussen peer (vrucht), peer (vader) en peer (lid van het Hogerhuis). Wanneer men de eerste mogelijkheid kiest, krijgt men te zien wat er in de verschillende etymologische bronnen over peer in de betekenis ‘vrucht’ is geschreven, en wel van de meest recente bron tot de oudste. De etymologiebank is een informatiebron voor taalliefhebbers, journalisten, schrijvers en andere geïnteresseerden.

Etymologie?

'Etymologie' is oorspronkelijk een samenstelling van het Griekse étymon (ἔτυμον) 'oorspronkelijke vorm van een woord', dat weer is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord étymos (ἔτυμος) 'werkelijk, waar', en logía (λογία) 'leer, wetenschap'.

Het woord werd bekend door Etymologiae van bisschop Isidorus van Sevilla, een encyclopedisch werk, waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. Zijn werk werd eeuwenlang veel geraadpleegd.

De etymologie is het deelgebied van de taalkunde, dat de herkomst van woorden bestudeert. De etymologie van een woord is de historische verklaring voor de manier, waarop de vorm van het woord tot stand is gekomen; daarom wordt het ook wel de woordherkomst genoemd.

Etymologen bestuderen de geschiedenis van woorden, hun oorsprong en hoe hun vorm en betekenis zijn veranderd met de tijd. Voor talen met een lange geschiedenis, maken etymologen gebruik van de teksten in deze talen en teksten over de talen en de kennis, hoe deze woorden werden gebruikt tijdens eerdere perioden van hun geschiedenis.

Door het analyseren van verwante talen met een techniek, die bekend staat als de vergelijkende methode, kunnen taalkundigen kenmerken maken over hun gedeelde ouder taal en haar vocabulaire.

Op deze manier zijn woordstammen gevonden, die helemaal naar de oorsprong van de Indo-Europese taalfamilie kunnen worden getraceerd.

Probeer de oorsprong van een woord te vinden: Etymologiebank . In het Engels: Etymology Dictionary en in het Duits: Deutsches Wörterbuch

Taal-families  Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2010)

Menselijke taal families op de Aarde


Menselijke taal families

Afro-Aziatische

Niger-Congo

Nile-Saharan

Khoisan

Indo-Europees

Kaukasisch

Altaïsche

Oeraalse

Dravidische

Sino-Tibetaanse

Austro-Aziatische

Austronesische

Pama-Nyungan

Papoea's (meerdere families)

Tai-Kadai

American Indian (meerdere families)

Na-Dene

Eskimo-Aleoetische

Geïsoleerde talenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.