Bijgewerkt: 16 juni 2024

De Europeanen zijn bezorgd over de stijgende kosten van levensonderhoud

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
15-01-2023

De stijgende kosten van levensonderhoud zijn de grootste zorg voor 93% van de Europeanen, zo blijkt uit de laatste Eurobarometer-enquête van het Europees Parlement, die op 12 januari 2023integraal werd vrijgegeven.

Ondertussen blijft de steun voor de EU stabiel op een hoog niveau en verwachten de burgers dat de EU blijft werken aan oplossingen om de gevolgen van de crises te verzachten. In elke EU-lidstaat maken meer dan zeven op de tien respondenten zich zorgen over de stijgende kosten van levensonderhoud, met uitschieters in Griekenland (100%), Cyprus (99%), Italië en Portugal (beide 98%). De stijgende prijzen, inclusief voor energie en voedsel, worden gevoeld in alle sociodemografische categorieën, zoals geslacht of leeftijd, alsook in alle opleidings- en socioprofessionele achtergronden. De tweede meest genoemde zorg met 82% is de dreiging van armoede en sociale uitsluiting, gevolgd door klimaatverandering en de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen op de derde plaats met 81%.

Foto Amstelveen
(Bron Europees Parlement - 2023)

De stijgende kosten van levensonderhoud zijn momenteel voor 93% van de Europeanen de grootste zorg; armoede en sociale uitsluiting volgen (82%). Zowel de mogelijke uitbreiding van de oorlog in Oekra?ne naar andere landen als de noodsituatie op het gebied van klimaatverandering blijven voor 81% van de EU-burgers de belangrijkste punten van zorg

De burgers verwachten dat de EU blijft werken aan oplossingen om de verergerende effecten van de opeenvolgende crises die het continent hebben getroffen te verzachten. De grote steun voor de EU is gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren, waarbij de EU blijk heeft gegeven van een opmerkelijk vermogen om zich te verenigen en doeltreffende maatregelen in te zetten. Momenteel zijn de burgers niet tevreden over de maatregelen die op nationaal of EU-niveau worden genomen. Slechts een derde van de Europeanen is tevreden over de maatregelen die hun nationale regeringen of de EU hebben genomen om de stijgende kosten van levensonderhoud aan te pakken.

Wat de financiële situatie van de burgers betreft, blijkt uit de enquête dat de gevolgen van de polycrisis zich steeds sterker doen gevoelen. Bijna de helft van de EU-bevolking (46%) zegt dat hun levensstandaard al is verminderd door de gevolgen van de COVID-19-pandemie, de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de kosten van levensonderhoud. Nog eens 39% heeft zijn levensstandaard nog niet zien dalen, maar verwacht dat dit in het komende jaar wel het geval zal zijn. Een andere veelzeggende indicator van toenemende economische beperkingen is de stijging van het percentage burgers dat "meestal" of "soms" problemen heeft met het betalen van rekeningen, een stijging met negen punten van 30% naar 39% sinds het najaar van 2021.

Foto Amstelveen
(Foto Denis Lomme/ © European Union - 2022)

Roberta Metsola (1979) de voorzitter van het Europees Parlement

'Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de stijgende kosten van levensonderhoud, nu steeds meer gezinnen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Nu is het moment gekomen om onze rekeningen onder controle te brengen, de inflatie terug te dringen en onze economieën te laten groeien. We moeten de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermen'-  aldus Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement.

De vele geopolitieke crises van de afgelopen jaren blijven burgers en beleidsmakers voor grote uitdagingen stellen. Nu de inflatie het hoogste niveau in decennia heeft bereikt, willen de burgers dat het Europees Parlement zich concentreert op de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (37%). Volksgezondheid blijft voor veel burgers relevant (34%) - net als verdere actie tegen klimaatverandering (31%). Steun voor de economie en het scheppen van nieuwe banen (31%) staat ook hoog op de lijst.

Tegelijkertijd versterken de recente crises en met name de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de steun van de burgers voor de Europese Unie: 62% vindt het EU-lidmaatschap een "goede zaak", een van de hoogste resultaten sinds 2007. Twee derde van de Europese burgers (66%) vindt het EU-lidmaatschap van hun land belangrijk en 72% vindt dat hun land baat heeft gehad bij het lidmaatschap van de EU. In deze context maakt "vrede" een comeback in de hoofden van de burgers als een van de belangrijkste en fundamentele redenen van de Unie: 36% van de Europeanen zegt dat de bijdrage van de Europese Unie aan de handhaving van de vrede en de versterking van de veiligheid de belangrijkste voordelen van het EU-lidmaatschap zijn, een stijging met zes punten sinds het najaar van 2021. Daarnaast denken de Europeanen ook dat de EU betere samenwerking tussen de lidstaten vergemakkelijkt (35%) en bijdraagt tot economische groei (30%).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.