Bijgewerkt: 4 december 2023

De Gezondheidsraad adviseert Moderna-vaccin voor ouderen vanaf 60 jaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Gezondheidsraad
12-01-2021

Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Het vaccin van Moderna werkt zeer goed bij deze groep. Daarom adviseert de Gezondheidsraad het primair en zo snel mogelijk in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten, ongeacht of zij tot een medische risicogroep horen of niet.

Vaccinatie van ouderen verlaagt de ziektelast in deze groep. Dat vermindert de druk op de zorg, omdat de toestroom van patiënten naar de ziekenhuizen en de thuiszorg afneemt en uitbraken in zorginstellingen worden voorkomen. Het is daarom van de belang de nu beschikbare vaccins in te zetten bij ouderen, zowel thuiswonend als in instellingen voor langdurige zorg. Van het vaccin van Moderna en het vaccin van BioNTech/Pfizer zou minimaal 90% gereserveerd moeten worden voor vaccinatie van ouderen, vindt de Gezondheidsraad. De raad adviseert rekening te houden met scenario’s waarin vaccins later of in kleinere hoeveelheden beschikbaar komen dan gedacht en het vaccinatieprogramma zo in te richten dat het mogelijk is de gekozen vaccinatiestrategie te blijven volgen.

Foto Amstelveen
(Bron Gezondheidsraad - 2021)

Vaccinatiestrategieën van de Gezondheidsraad


Recent is het mRNA-1273-vaccin tegen COVID-19 dat is ontwikkeld door Moderna (merknaam COVID-19 Vaccine Moderna) positief beoordeeld door het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en geregistreerd door de Europese Commissie. Dit betekent dat het in Nederland ingezet kan worden voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van dit vaccin bij verschillende doelgroepen die in aanmerking komen voor vaccinatie. De Commissie Medische aspecten van COVID-19 heeft het vaccin beoordeeld aan de hand van de vaste criteria die de Gezondheidsraad gebruikt bij de advisering over vaccinaties.

Ziektelast van COVID-19 is groot Het eerste criterium voor inzet van vaccinatie is dat er sprake moet zijn van een aanzienlijke ziektelast. Dat is bij COVID-19 duidelijk het geval. Tot begin januari zijn er bij de GGD 834.064 ziektegevallen en 11.826 sterfgevallen door COVID-19 bevestigd. Het risico op een ernstig ziektebeloop neemt toe met de leeftijd en bij mensen met een chronische aandoening. De gemiddelde leeftijd van patiënten op de verpleegafdeling was 67 jaar en op de IC 64 jaar. Verreweg de meeste sterfgevallen zijn te betreuren onder ouderen, van wie een groot deel woonachtig was in verpleeghuizen.

Vaccin werkt goed bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen Een volgend criterium is dat vaccinatie werkzaam en effectief moet zijn. Het vaccin wordt in twee doses toegediend met 28 dagen ertussen. De werkzaamheid van het mRNA-1273-vaccin tegen COVID-19 is bepaald bij ruim 28.000 mensen, van wie de helft het vaccin ontving en de helft een placebo. Daaruit kwam naar voren dat de vaccinatie zowel volwassenen als ouderen en medische risicogroepen goed beschermt, gedurende een follow-up periode van ongeveer twee maanden. Bij alle groepen lag de werkzaamheid ruim boven de 80%. Nog onbekend is hoe lang de bescherming duurt en in hoeverre vaccinatie ook verspreiding van het virus kan voorkomen. Lees het volledige document: Moderna-vaccin en de vaccinatiestrategie (pdf 25 pagina’s)

De Gezondheidsraad (GR) is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De raad is een 'vast college van advies en bijstand aan de regering' ingevolge art. 79 van de Grondwet en wordt ingesteld op grond van artikel 21 van de Gezondheidswet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.