Bijgewerkt: 29 februari 2024

De Gondelkoerier van september 2017 is gepubliceerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming
01-09-2017

Jan Demming van de redactie van het wijkblad de Gondelkoerier meldt, dat de krant van september 2017 is online (pdf 24 pagina's) verschenen. De gedrukte versie van de Gondelkoerier september 2017 is verkrijgbaar in ontmoetingscentrum 'De Meent', Orion 3 in Middenhoven. In beide gevallen wenst de redactie van de Gondelkoerier u veel leesplezier.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2017)

Het voorblad van de wijkkrant Gondelkoerier in september 2017


Gondelkoerier is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk, dat onder auspiciën van het Wijkplatform Waardhuizen-Middenhoven wordt uitgegeven. Het wijkblad verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 6.500 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid.  De inhoud omvat nieuws en informatie over wijkaangelegenheden in de ruimste zin van het woord.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.