Bijgewerkt: 1 augustus 2021

De Heilige Geest en St. Urbanus Bovenkerk naar één parochie

Nieuws -> Kerk

Bron: Regiobestuur RK Kerken Amstelland
24-10-2011

De RK parochies van de Heilige Geestkerk in Amstelveen-Zuid en St.Urbanus in Amstelveen-Bovenkerk zullen worden samengevoegd tot één parochie. Daartoe zal een integratiecommissie worden geformeerd, die op zorgvuldige wijze voorbereidingen treft om tot een volledige integrale samenwerking te komen. Op zondag 23 oktober 2011 werden de parochianen van beide kerken hierover geïnformeerd. De bijeenkomst vond plaats in de Heilige Geestkerk na de zondagse viering.

h. geestkerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De Heilige Geest kerk aan de Haagbeuklaan 3


Zoals bekend is, de St. Urbanuskerk tijdelijk gesloten vanwege bouwtechnische redenen. Het gebouw is een rijksmonument en zal gerestaureerd worden. Het was dan ook te verwachten, dat er veel vragen over de gebouwen zouden gaan. ´Wanneer je duidelijk bent over welk gebouw er definitief gesloten wordt, schep je duidelijkheid en weet je waar je aan toe bent,´ luidde één van de opmerkingen uit de zaal.

De twee vice-voorzitters van de twee afzonderlijke huidige parochiebesturen, de heren Tiemessen en van Veen, waren echter helder over de procedure die gevolgd gaat worden. ‘Er wordt gestreefd naar maximale zorgvuldigheid. Het kan niet zo zijn dat de twee parochiebesturen worden samengevoegd en dat daarmee de kous af is,’ zeiden zij.

urbanuskerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De St. Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 124


‘Het gaat ook om pastoraatsgroepen, koren, redacties van de parochiebulletins, bezoekersgroepen, enzovoort. Iedereen hoort er bij. Daarnaast willen we ook heel praktisch inventariseren hoeveel ruimte er nodig is om al die groepen in een toekomstige kerk te huisvesten. Eerst de mensen, dan de gebouwen.’

Ook de vraag, of er al een streefdatum bekend was, werd beantwoord met de opmerking, dat zorgvuldigheid van het proces belangrijker was dan het bepalen van een fusiedatum. Onafhankelijk van de gebouwenkeuze zal de integratie commissie verder zijn werk gaan doen om te komen tot één parochiegemeenschap. De integratiecommissie zal begeleid worden door een medewerker van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Wat de gebouwenkeuze betreft, zullen beide besturen zorgvuldig de beste oplossing bekijken. Als zij het eens zijn, zal het besluit worden besproken in het regiobestuur van de RK Kerken in Amstelland. Beide parochies zijn vertegenwoordigd in dit regiobestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de RK kerken uit Amstelveen, Amsterdam-Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel. Het besluit zal dan met een positief advies worden voorgelegd aan het Bisdom, die formeel het definitieve besluit zal nemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.