Bijgewerkt: 16 juni 2024

De Hongaarse School in Amstelveen gaat weer open

Nieuws -> Cursus

Bron: Katalin Csonki
19-08-2013

De deur van de Hongaarse School in Amstelveen gaat op 31 augustus 2013 weer open! Wij heten oude en nieuwe geïnteresseerden van harte welkom! LOCATIE: Orion 3, Amstelveen 1188 AM Wijkcentrum De Meent, metro 51, bij halte Meent.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wijkcentrum 'De Meent' in Amstelveen


Lesdagen voor het 2013 -2014 schooljaar

De lesdagen zijn op de volgende zaterdagen tussen 10.00 en 13.00 uur.

Semester 1: 31 augustus, 14 september, 28 september /open dag/, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december /Kerstfeest/, 11 januari, 18 januari.

Semester 2: 1 februari /carnavalsfeest/, 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 5 april, 17 mei, 31 mei, 7 juni, 21 juni.

De kinderen worden in de volgende groepen ingedeeld:

BABYGROEP vanaf 6 maanden tot 2,5 jaar.

De duur van het programma voor de jongsten is gepland voor 2 uur, welke gericht is op gezamenlijke en vrijblijvende spellen op deze leeftijd. Gedurende deze tijd zullen de leidsters drie activiteiten van 15-20 minuten houden, waarmee alle kinderen - als ze willen - mogen meedoen, dit wel samen met de begeleidende ouder.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Katalin Csonki, de initiatiefneemster van de Hongaarse school in Amstelveen


De inhoud van de activiteiten:

1. bewegingsoefeningen, spellen met zang, rijmpjes – om balans, lichaamshouding en zenuwstelsel te stimuleren;

2. knutselen – om subtiele bewegingen te bevorderen;

3. verhalen vertellen (begeleid met poppen) – om spreekvaardigheid en woordenschat te ontwikkelen.

KLEUTERGROEP vanaf 2,5 jaar tot 5 jaar

De activiteiten van de kleuters houden het volgende in: vertellen van verhalen, leren van rijmpjes, kindergedichten en kinderliedjes, kennis maken met de volksgewoonten i.v.m. de Hongaarse feestdagen, gezamenlijk spel en knutselen. Tijdens bovengenoemde activiteiten ligt de focus voornamelijk op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid en de woordenschat van de kinderen.

magyar iskola Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Hongaarse lerares Katalin Csonki met haar leerlingen in wijkcentrum De Meent in september 2012


SCHOOLGROEPEN /vanaf 6 jaar/

Ons hoofddoel is dat de kinderen die naar onze school komen, correct Hongaars leren lezen en schrijven. Daarbij gaan ze ook kennis maken met de Hongaarse tradities en de werken van de Hongaarse schrijvers en dichters. De focus van de lessen ligt op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid: het begripsvermogen, de woordenschat en de mondelinge expressie afhankelijk van de leeftijdskenmerken van de groepen, middels het werken met verschillende thema’s en leermaterialen. De indeling van de kinderen gebeurt op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau.

LESGELD

150 euro per semester per kind, bij twee kinderen 230 euro, elk volgende kind +80 euro (er zijn in totaal 10 lesdagen in een semester). Het tarief van de babygroep is 100 euro per semester en het lokaal is gedurende twee uur beschikbaar. De kleuterleidsters organiseren drie activiteiten van 15-20 minuten, waarbij de baby’s samen met hun (groot)ouders aan deelnemen.

Het lesgeld dekt de huur van de lokalen, het honorarium van de pedagogen en de kosten van de overige materialen, die tijdens de activiteiten en lessen worden gebruikt.

Katalin: 'Wij hopen, dat onze school een nieuw centrum gaat vormen voor de lokale Hongaarse gemeenschap en dat veel mensen zich gaan aansluiten bij ons initiatief. Meer informatie en aanmelden kan bij Katalin Csonki, e-mail: csonkikata@gmail.com

Az Amstelveeni Magyar Iskolában 2013 augusztus 31-én kezdjük a következő tanév foglalkozásait.

Mindenkit szeretettel várunk, illetve visszavárunk! HELYSZÍN: Cím: Orion 3, Amstelveen 1188 AM Wijkcentrum De Meent 51-es Metro, Meent megállójánál

IDŐPONTOK A 2013 -2014-ES TANÉVRE

A foglalkozások az alábbi szombatonként 10-től 13 óráig tartanak.

1. félév: augusztus 31. szeptember 14. szeptember 28. /nyílt nap/ október 12. november 2. november 16. november 30. december 14. /karácsonyi foglalkozás/ január 11. január 18.

2. félév február 1. /farsangi foglalkozás/ február 15. március 1. március 15. március 29. április 5. május 17. május 31. június 7. június 21.

TANÁROK

Csonki Katalin, tanítónő, történelemtanár, Farkas Orsolya, angol nyelvtanár, Kovács Krisztina, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Mesterházy Krisztina, tanítónő, óvónő, Oláh Ágnes, magyar és kommunikáció szakos tanár, Shüller Nikolett, óvónő.

CSOPORTBEOSZTÁS

Az alábbi korcsoportokba várjuk a jelentkezőket:

BABACSOPORT /6 hónapos kortól- 2 és fél éves korig/

A legkisebbek programját 2 órás időtartamra tervezzük, amelynek a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően a közös, kötetlen játék áll a középpontjában. Az óvónők három 15-20 perces foglalkozást tartanak ez idő alatt, amelybe minden kisgyermek kedve szerint kapcsolódhat be, az őt elkísérő szülővel közösen.

De opening van de Hongaarse kinderschool in Amstelveen in 2012

A foglalkozások tervezett programja:

1. mozgásos gyakorlatok, énekes játékok, mondókák – az egyensúly, a testtartás, az idegrendszer stimulálása céljából;

2. babakézműveskedés – a finom mozgások fejlesztésére;

3. mesemondás (bábokkal, szemléltetéssel), ringató – melynek célja a beszédfejlesztés, szókincsbővítés.

ÓVODÁS CSOPORT /2 és fél éves kortól - 5 éves korig/

Az óvodások foglalkozásait mesemondás, mondókák, gyermekversek és gyermekdalok tanulása, a magyar ünnepnapokhoz kapcsolódó népszokások megismerése, közös játék és kézműves tevékenység tölti ki. Foglalkozásainkon az elsődleges szempont a gyermekek beszédkészségének és szókincsének fejlesztése, amely a közös játék és a foglalkoztatás közben történik.

ISKOLÁS CSOPORTOK /6 éves kortól/

Alapvető célunk, hogy az iskolánkba járó gyerekek megtanuljanak helyesen írni és olvasni magyarul, és megismerkedjenek, korosztályuknak megfelelően, a magyar hagyományokkal, a magyar írók és költők műveivel. A foglalkozások középpontjában a beszédkészség-fejlesztés áll: a beszédértés és a szókincs és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a csoportok életkori sajátosságainak megfelelő témák és tananyagok feldolgozásával történik.

A gyermekek csoportokba sorolása a korcsoportjuknak illetve a fejlettségi szintjüknek megfelelően történik.

MAGÁNÓRÁK

Lehetőség van privát órák igénybevételére is. Melynek keretében vállalunk felkészítést magyar követelményeknek megfelelő osztályozó vizsgára, valamint magyar és történelem tantárgyakból érettségire való felkészítést.

TANDÍJ

150 euro/félév/gyerek, két testvér esetén 230 euro, minden további testvérnek +80 euro (egy félévben 10 alkalommal tartunk foglalkozásokat).

A babacsoportba járók tandíja 100 euro egy félévre, számukra két órahosszáig biztosítjuk a termet. Közben az óvónők három 15-20 perces foglalkozást tartanak, ahol baba és kísérője együtt vesznek részt. A tandíj a terembérletet, a pedagógusok tiszteletdíját és az egyéb – foglalkozásokhoz, oktatáshoz szükséges – eszközök díját fedezi.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.