Bijgewerkt: 27 juni 2022

De Kinderombudsman bezocht Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-06-2015

Donderdag 18 juni 2015 bracht de Kinderombudsman, Marc Dullaert, een werkbezoek aan de gemeente Amstelveen. Begeleid door wethouder Jeugdzaken Jeroen Brandes en Selma Busser, hoofd van de afdeling Jeugd en Samenleving van de gemeente Amstelveen, maakte hij kennis met verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de jeugdhulp, zoals de sociale teams en de jongerenwerkers.

Jeroen Brandes: “Een zeer prettig en ook leerzaam bezoek met goede presentaties van onze medewerkers en open en inspirerende discussies. Daarnaast is het prettig, dat de Kinderombudsman ook heel goed weet, hoe andere gemeenten hun jeugdhulp hebben georganiseerd en wij ons daar aan hebben kunnen spiegelen. Ik denk, dat we in Amstelveen op de goede weg zijn, ook al is dat nog een weg met de nodige hobbels en onduidelijkheden.”

Foto Amstelveen
(Bron Nationale Ombudsman - 2014)

Marcus Ludovicus Maria (Marc) Dullaert (Zutphen, 31 augustus 1963) is een Nederlands ondernemer en bestuurder die op 15 februari 2011 door de Tweede Kamer benoemd werd tot de eerste Kinderombudsman van Nederland. Hij is tevens bestuursvoorzitter van Stichting KidsRights, die zich inzet voor de kinderrechten in ontwikkelingslanden


Kinderombudsman Marc Dullaert noemde het bezoek "zeer inzicht gevend en geanimeerd". Hij bedankte de wethouder en zijn team voor de goede ontvangst. De decentralisatie van de jeugdhulp is één van de belangrijkste thema's, waar de Kinderombudsman zich dit jaar op richt. In zijn eerste tussenrapportage concludeerde hij, dat er vooral zorgen zijn over, hoe gemeenten de toegang hebben georganiseerd. "De verschillen die ik zie tussen gemeenten zijn groot. Op veel plaatsen ontbreekt belangrijke deskundigheid in de toegang. Maar ik was onder de indruk van de diversiteit aan expertise die Amstelveen in het Amstelveenloket, de jeugdteams en de sociale teams heeft opgenomen. Van kindermishandeling tot dyslexie en multi problematiek in gezinnen."

Natuurlijk is er ook nog ontwikkelruimte. Zo is de problematiek rond kinderen in vechtscheidingen een toenemend probleem in Amstelveen, waarvoor de gemeente nog zoekt naar de juiste aanpak. Ook de privacy-kant van het delen van gegevens tussen professionals en het op tijd verzorgen van de herindicaties van lopende jeugdhulptrajecten vragen de komende maanden aandacht. De Kinderombudsman: "Maar ik zie, dat Amstelveen als inzet heeft ieder kind tijdige, passende hulp te geven, ongeacht budgetplafonds en caseload van professionals. En dat vind ik heel erg positief."

Op 15 februari 2011 is Marc Dullaert door de Tweede Kamer benoemd tot Kinderombudsman. Hij is begin april 2011 gestart met zijn werkzaamheden. De Kinderombudsman controleert of overheidsinstanties de kinderrechten in Nederland naleven. Hij doet dit ook bij private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de gezondheidszorg. Op basis van signalen en onderzoeken adviseert hij - gevraagd en ongevraagd - het parlement en instanties. Hij probeert structurele oplossingen te vinden voor problemen die met de rechten van kinderen te maken hebben. Meer informatie over zijn werk vindt u op www.dekinderombudsman.nl vermeld de achtergrond, een citaat van de wethouder en de mogelijke actie die uit het besluit/visie voortvloeit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.