Bijgewerkt: 25 juni 2022

De Koningsdag is een unieke gebeurtenis voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-02-2014

Maandagavond 17 februari 2014 vond een informatieavond plaats voor bewoners en ondernemers in het Stadshart van Amstelveen over het bezoek van de Koninklijke familie op 26 april, de eerste Koningsdag. Een onderwerp, dat tot de verbeelding sprak, want de grote zaal van poppodium P60 zat bomvol.

Foto Amstelveen
(Foto Video Herder - 2014)

Info avond over de Koningsdag in Amstelveen in P60

\
Foto Amstelveen
(Foto Video Herder - 2014)

Info avond over de Koningsdag in Amstelveen in P60


Foto Amstelveen
(Foto Video Herder - 2014)

Info avond over de Koningsdag in Amstelveen in P60


Foto Amstelveen
(Foto Video Herder - 2014)

Info avond over de Koningsdag in Amstelveen in P60


Ruim 200 bezoekers wilden graag weten, wat er allemaal gaat gebeuren op 26 april. De sfeer was goed. Over het programma en de route konden nog geen mededelingen worden gedaan, maar wel over de benodigde maatregelen die nodig zijn om het feest veilig te laten verlopen.

Burgemeester Fred de Graaf informeert ook de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:
Geachte dames en heren,
Op 26 april 2014 viert de Koninklijke familie de eerste Koningsdag mee in Amstelveen. Het belooft een feestelijke dag te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang, in de brief van 16 december 2013 informeerde mijn voorganger u daar al over. Met deze briefstel ik u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Koningsdag is een unieke gebeurtenis voor Amstelveen. Het wordt een dag voor en door Amstelveners. Ook in de aanloop naar Koningsdag vinden er tal van activiteiten plaats met een oranje tintje. Hierbij spelen de verschillende instellingen, bedrijven, clubs en verenigingen van Amstelveen een grote rol. Waar mogelijk, wordt hiermee ook de interesse van de regio en het land voor de vele facetten van Amstelveen opgewekt. Er is inmiddels een speciaal logo voor Koningsdag beschikbaar gesteld, dat ook door de winkeliers gebruikt kan worden. De eerste winkeliers maken hier al enthousiast gebruik van.

Voor het Koninklijke bezoek zijn de volgende algemene uitgangspunten vastgesteld:
• Een feestelijk, waardig en veilig verloop van het Koninklijk bezoek.
• Koningsdag Amstelveen 2014 is een feest voor en door Amstelveners.
• Het Koninklijk Bezoek levert Nederland een aantrekkelijk beeld op van Amstelveen.
• Het Koninklijk Bezoek heeft een open en informeel karakter.
• Veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk impact op de
samenleving en de (andere) festiviteiten.
• Het Koninklijk Bezoek is hoogtepunt in de viering van 50 jaar Amstelveen in 2014.

In aanvulling daarop zijn de volgende uitgangspunten voor de veiligheid vastgesteld:
• De veiligheid van de Koninklijke Familie en het publiek staat te allen tijde centraal.
• Bij incidenten heeft de veiligheid en gezondheid van de Koninklijke Familie en het
publiek prioriteit boven de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
• Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit gelden als altijd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Het logo van de Koningsdag 2014 in Amstelveen


Programma
Het programma kent vier typisch Amstelveense accenten: groen, internationaal, sport en cultuur. Daarnaast wordt in het programma aandacht besteed aan 50 jaar Amstelveen en komt tot uitdrukking dat er een nieuwe generatie op de troon heeft plaatsgenomen. De Koninklijke familie kan rekenen op een stijlvolle, eigentijdse en bruisende ontvangst. Amstelveen Oranje heeft een belangrijke inbreng in het inhoudelijk programma van 26 april. De voorbereidingen met de diverse verenigingen en clubs verlopen heel goed en plezierig. Iedereen heeft er veel zin in.

Het programma en de route worden tijdens een gezamenlijke persconferentie op 3 april 2014 op het Provinciehuis van Noord-Holland bekend gemaakt. Tot die tijd wordt over programma en route slechts terughoudend gecommuniceerd. Ik vraag uw begrip hiervoor.

De reguliere viering van Koningsdag in Amstelveen, bijvoorbeeld op en rond de Amsterdamseweg, in het Oude Dorp, Nes aan de Amstel, Buurt over Ouderkerk, Randwijck en Westwijk vindt zoveel mogelijk op normale wijze plaats. Net als ieder jaar ligt de voorbereiding voor het grootste deel bij Amstelveen Oranje.

Maatregelen Stadshart
Om Koningsdag feestelijk, maar ook veilig te laten verlopen is het onvermijdelijk om een aantal maatregelen te treffen. Hierbij gaat het met name om maatregelen in het Stadshart, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de bewoners en ondernemers. Bovendien moet het feestelijke karakter van de dag de boventoon voeren. Een van de maatregelen is dat de parkeergarage onder het Stadsplein vanaf 24.00 uur op 25 april 2014 gesloten en leeg is. Er kunnen vanaf dat moment geen auto's worden geparkeerd. Openstelling kan plaatsvinden na het vertrek van de Koninklijke Familie. Bewoners met een parkeervergunning voor de parkeergarage Stadsplein krijgen een alternatieve parkeerplek aangeboden. Inwoners worden hier uiterlijk begin april over geïnformeerd. De parkeergarage Schouwburg sluit op 26 april om 3.00 uur 's ochtends. Geparkeerde auto's kunnen wel blijven staan, maar, tot in elk geval, na het vertrek van de Koninklijke familie niet in, of uit rijden. Daarnaast zullen beperkingen en maatregelen worden gesteld aan het verkeer en voertuigen bij een deel van de straten rondom de Rembrandtweg. We zullen bezoekers aanmoedigen om te voet, met de fiets of met het OV te komen. Er worden speciale parkeerterreinen buiten het Stadshart ingericht voor mensen die toch met de auto komen. De wekelijkse vrijdagmarkt die normaliter op het Stadsplein plaatsvindt, wordt op vrijdag 25 april 2014 verplaatst naar het Handelsplein. Dit in verband met de opbouw van het feestterrein, die al enige dagen van te voren start. Alle winkels in het daartoe aangewezen gebied in het Stadshart, waar de feestelijkheden rond het bezoek van de Koninklijke familie plaatsvinden, mogen open zijn op zaterdag 26 april 2014, nadat het officiële programma is afgelopen en de veiligheidssituatie openstelling toelaat; in elk geval na 13.00 uur. Voor de winkels in de rest van Amstelveen gelden geen speciale openingstijden. Ook gelden er geen speciale regels voor de openingstijden van de horeca.

Naar het zich nu laat aanzien, zullen het overdekte deel van het busstation aan de Keizer Karelweg en het niet-overdekte deel van het busstation aan de Meander open blijven. Deze voorzieningen hebben een belangrijke functie in de aan- en afvoer van bezoekers en deelnemers.

Na 26 april wordt u een eindverslag, inclusief een financiële verantwoording, voorgelegd. Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. G.J. de GraafAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.