Bijgewerkt: 18 september 2021

De Legmeerdijk wordt verhoogd

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
06-01-2010

De Legmeerdijk moet ter hoogte van de aansluiting met de nieuwe N201 twintig centimeter verhoogd worden om de waterkerende functie van de dijk te kunnen garanderen. In verband hiermee wordt een deel van de Legmeerdijk tussen Machineweg en de bloemenveiling waarschijnlijk tijdens de komende zomervakantie acht weken volledig afgesloten.

Dat meldt provincie Noord-Holland in de nieuwsbrief over omlegging de N201. In februari wordt een informatieavond gehouden waar de stand van zaken wordt toegelicht. De dijk moet niet alleen verhoogd worden. De provincie wil ook werkzaamheden uitvoeren aan het kruispunt van de Legmeerdijk met de N201 en aan de aansluiting van de Legmerdijk op de Meerlandenweg.

Op dit moment overleggen betrokken partijen hoe het werkl aan de dijk zo efficiënt mogelijk aangepakt kan worden. Diverse opties zijn besproken en worden I op dit moment onderzocht in de werkgroep 'Afsluiting Legmeerdijk'.

De voorkeur gaat volgens de| provincie uit naar volledige afsluiting van de Legmeerdijk in de zomer van 2008. In een periode van acht weken kan het werk door een volledige afsluiting in één keer worden aangepakt.

'Wel wordt ervoor gezorgd dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven en dat de hulpdiensten doorgang hebben,' aldus de nieuwsbrief. Half januari 2010 beslist de provincie welke werkzaamheden aan de Legmeerdijk tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.