Bijgewerkt: 12 juni 2024

De Lerarenbeurs is heel populair

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
01-04-2014

Vandaag 1 april 2014 start de nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs. Dat betekent, dat ongeveer 7.000 leraren dit jaar de kans krijgen hun vakkennis te verbreden, of zich te specialiseren door een bachelor- of masteropleiding. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker stellen hiervoor bijna € 50 miljoen beschikbaar. Doel van de beurs is het opleidingsniveau van leraren te verhogen, de inzetbaarheid van leraren te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken. De lerarenbeurs is populair: sinds 2008 ontvingen bijna 40.000 leraren een beurs.

Lerarenbeurs brengt niveau van de school omhoog

Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zijn goede leraren bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de resultaten van leerlingen. De Lerarenbeurs speelt volgens de bewindslieden daarin een belangrijke rol. De beurs biedt leraren de kans om zich tijdens hun baan verder te ontwikkelen via een bachelor- of masteropleiding en maakt leraren daardoor breder inzetbaar. Belangrijkste winstpunt volgens Bussemaker en Dekker is dat niet alleen leerlingen, maar vooral ook collega-leraren er op school profijt van hebben.

Volgens Thecla Willemse (werkzaam bij het ROC Zadkine in Rotterdam en bijna aan het eind van haar tweejarige opleiding) zorgt haar studie via de Lerarenbeurs ervoor, dat ze kritischer kijkt naar haar eigen onderwijspraktijk: “Ik vind het echt een verrijking. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn klas. Als leraar krijg je nieuwe dingen mee, je leert lessen anders te benaderen dan vroeger. En leerlingen reageren positief als je de lessen af en toe eens anders aanpakt,’ zo vertelt ze in het speciale Lerarenbeurs E-Zine.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

Ongeveer 7.000 leraren krijgen in 2014 de kans, hun vakkennis te verbreden, of zich te specialiseren door een bachelor- of masteropleiding


Elke leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De beurs is sinds kort ook toegankelijk voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs, die niet voor de klas staan. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld hun onderwijsbevoegdheid halen.

Scholen kunnen subsidie krijgen om een leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Elke leraar kan een tegemoetkoming krijgen in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Het gaat om maximaal 7.000 euro per jaar om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. Leraren kunnen hier de Lerarenbeurs digitaal aanvragen.

Promotiebeurs

Sinds 2011 kunnen leraren ook een beurs aanvragen voor de Promotiebeurs. Hiermee kunnen leraren naast hun baan promotieonderzoek doen, dat resulteert in een proefschrift. Onlangs reikte minister Bussemaker de 100e Promotiebeurs uit.

Lerarenagenda

In oktober 2013 presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda: 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere professionele ontwikkeling, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.