Bijgewerkt: 31 maart 2023

De Marcus-Passion wordt uitgevoerd in de Kruiskerk Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
09-04-2022

In de Kruiskerk, van der Veerelaan 30B, Amstelveen, wordt vrijdag 15 april 2022 om 20.00 de Marcus-Passion van Reinhard Keiser uitgevoerd door de Kruiskerkcantorij, aangevuld met gastzangers.

Solisten zijn Jonathan Ploeg – tenor/evangelist, Nienke Oostenrijk - sopraan, Matthijs Mesdag – bas/bariton/Christus, Lester Lardenoye – countertenor. Het kistorgel wordt bespeeld door Cees van der Poel. Algehele leiding is in handen van Henk Trommel.

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke traditie de dood van Christus aan het kruis herdacht. Hiertoe zijn door diverse componisten passiemuziek geschreven. Reinhard Keiser was rond 1700 componist en directeur van de opera in Hamburg en schreef meer dan 100 opera’s. Daarnaast schreef hij vele aria’s, duetten, cantates, grote oratoria en kerkmuziek.  De Marcus-Passion is overgeleverd in het handschrift van de grote Johann Sebastian Bach, die deze passie minstens drie keer heeft uitgevoerd. Bach heeft deze Marcus-Passion dan ook zeker als voorbeeld gezien voor zijn latere eigen passiemuziek. De Marcus-Passion is een wat kleinere passie die zonder pauze wordt uitgevoerd. Toegang is vrij, na afloop is een collecte waarvan de onkosten worden betaald.De Marcus-Passion, BWV 247, is een oratorium-Passion van Johann Sebastian Bach, met als thema het lijden en sterven van Jezus Christus volgens het evangelie van Marcus. Hoewel het libretto van Picander in zijn geheel bewaard is gebleven in een gedichtenbundel, wordt de muziek als verloren beschouwd, in tegenstelling tot de Matthäus-Passion en de Johannes-Passion die volledig bewaard zijn gebleven; de Lucas-Passion wordt grotendeels als niet-authentiek beschouwd.

De Marcus-Passion werd voor het eerst uitgevoerd in Leipzig op Goede Vrijdag, 23 maart 1731. Bovendien is uit recent onderzoek gebleken dat Bach zelf deze Passie ten minste nog één keer heeft uitgevoerd, op Goede Vrijdag in 1744, in een herziene versie (late versie). Daaraan voegde hij nog twee aria's toe, naast het veranderen van kleine tekstpassages.

Hoewel de muziek verloren is gegaan, kon het werk tot op zekere hoogte worden gereconstrueerd aan de hand van het volledig bewaard gebleven libretto van de vroege versie uit 1731 en de late versie uit 1744. In tegenstelling tot de andere twee authentieke passies die bewaard zijn gebleven, was de Marcus-Passion waarschijnlijk een parodie, d.w.z. Bach hergebruikte delen uit eerder gecomponeerde werken, bijvoorbeeld uit de cantate Widerstehe doch der Sünde BWV 54 en de Trauerode BWV 198. Twee koordelen uit de Marcus-Passion werden mogelijk later overgenomen voor het Weihnachtsoratorium. Er is echter niet voor alle aria's een origineel gevonden, en ook de recitatieven zijn verloren gegaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.