Bijgewerkt: 3 december 2023

De Muur van Mussert wordt een rijksmonument

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
27-02-2018

Minister Van Engelshoven (Cultuur) heeft de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument in gang gezet. Zij doet dit na advies van  de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE). Door de aanwijzing in gang te zetten, krijgt deze muur een beschermde status. Minister Van Engelshoven: 'De Muur van Mussert herinnert ons aan een donkere tijd die deel uit maakt van onze geschiedenis. We kunnen van deze zwarte bladzijde uit het verleden veel leren. De Muur is een overblijfsel van een tijdperk, waarmee aan volgende generaties het verhaal van de oorlogsjaren verteld kan worden. Door de aanwijzing van de Muur als rijksmonument in gang te zetten, behouden we dit monument voor de toekomst en kunnen er scenario’s worden ontwikkeld om dat verhaal te vertellen.’

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/OCW - 2017)

Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Verkenning. Op dit moment voert de RCE een verkenning naar herdenkingserfgoed. Deze verkenning is aan het einde van 2018 klaar. Uit deze verkenning volgt mogelijkerwijs een aanwijsprogramma voor rijksmonumenten. De Muur van Mussert is onder andere aanleiding voor de start van deze verkenning geweest. Experts van de RCE hebben de minister geadviseerd, vooruitlopend op de uitkomsten van de verkenning, om de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument in gang te zetten. Minister Van Engelshoven heeft besloten om dit advies te volgen. Ook door de gemeente Ede is aangedrongen op aanwijzen. De Muur vormt een aanvulling op het huidige rijksmonumentenbestand.

Foto Amstelveen
(Foto Roger Veringmeier/Wikipedia - 2013)

De Muur van Mussert in Lunteren (Gelderland)De Muur van Mussert is een monumentaal complex van een bakstenen muur met podium en een komvormig voorterrein uit 1938, van de architect Mart Jansen. De Muur maakte deel uit van een ‘Nationaal Tehuis’ dat de NSB vanaf 1936 op de Goudsberg in Lunteren inrichtte. In het collectieve geheugen leeft deze muur voort als de plek, waar vanaf NSB-partijleider Mussert tussen 1936 en 1940 toespraken hield.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Anton Mussert komt aan bij de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg in Nieuwer-Amstel (Amstelveen) op 22 juli 1944Anton Adriaan (Ad) Mussert (Werkendam, 11 mei 1894 - Den Haag, 7 mei 1946) was ingenieur en de oprichter en leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB) in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, die tijdens de oorlog collaboreerde met de nazi's. De bezetters, de NSB en hun sympathisanten presenteerden hem van 1942 tot mei 1945 als de leider van Nederland. Na de bevrijding werd hij schuldig bevonden aan hoogverraad en ter dood veroordeeld. Op 7 mei 1946 werd hij geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.