Bijgewerkt: 3 december 2021

De Nationale Nucleaire Oefening 2018

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM/Wikipedia
10-02-2018

Op woensdag 7 februari 2018 vond de start van de Nationale Nucleaire Oefening plaats. Bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenen 3 dagen een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Tijdens deze eerste oefendag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verspreiding van radioactief materiaal in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen en metingen. Het RIVM brengt, samen met de andere organisaties van het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), de beschikbare informatie over het (fictieve) ongeval samen. Zo ontstaat een beeld van de situatie en wordt de verwachte ontwikkeling van het incident in kaart gebracht. Ook de internationale samenwerking is geoefend door de informatie te delen met Belgische collega’s. Het RIVM heeft bijgedragen aan de voorbereiding van deze oefening, waaronder de ontwikkeling van het scenario.De Kerncentrale Borssele is een Nederlandse kerncentrale. De centrale is in eigendom van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). EPZ is eigendom van nutsbedrijf DELTA en Rheinisch- Westfälisches Elektrizitätswerk AG RWE. De kerncentrale staat bij het Zeeuwse plaatsje Borssele


RIVM en RGEN. Het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) is een netwerk van organisaties, dat de kennis en expertise over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) nucleaire en stralingsongevallen samenbrengt. Het RIVM coördineert de activiteiten van het RGEN. Op basis van de informatie van het RIVM en het RGEN kunnen de bevoegde gezagen beslissen welke maatregelen genomen moeten worden.

De oefening. Het RIVM oefent met regelmaat met verschillende partners, zoals Veiligheidsregio's, kerncentrale Borssele, België, Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn) en de collega-organisaties van het RGEN. Ongeveer eens per 7 jaar wordt dit gedaan in een grote nationale oefening. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid organiseren de oefening samen met de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Het RIVM is hierbij ook nauw betrokken.

Van de oefening is in de ‘buitenwereld’ niets te zien. Metingen in o.a. lucht, voedsel, oppervlakte- en drinkwater zijn ten behoeve van het RGEN en de samenwerking met Veiligheidsregio’s gesimuleerd. De oefening richt zich op de nationale en internationale samenwerking en informatie-uitwisseling, de dilemma’s die bestuurders moeten oplossen en de  crisisvoorlichting aan de media en het publiek. Het RIVM heeft zijn taak in de voorbereiding op kernongevallen met alle betrokken partijen tijdens deze dag goed kunnen beoefenen. Het vervolg van de oefening is op 16 en 18 april 2018. Lees ook: Responsplan nationaal crisisplan stralingsincidenten (pdf 64 pagina's)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS