Bijgewerkt: 5 maart 2024

De Nederlandsche Bank actualiseert berekeningen naar het nieuw pensioenstelsel

Nieuws -> Informatief

Bron: De Nederlandsche Bank
15-12-2022

Het pensioenakkoord, dat door minister Carola Schouten als wetsvoorstel onder de naam Wet Toekomst Pensioenen (WTP) naar de Tweede Kamer is gestuurd, moet een einde maken aan de jarenlange onzekerheid of de dekkingsgraad nog wel voldoende is en of het pensioen gekort moeten worden. Daarom is er gekozen voor een geheel nieuw pensioenstelsel.

Misschien wel de meest in het oog springende aanpassing is dat er straks nog maar één pensioenregeling mogelijk is, namelijk een beschikbare premieregeling met een voor iedere deelnemer in de onderneming hetzelfde premiepercentage. Voor bestaande werknemers geldt dat ze in de huidige beschikbare premieregeling met een oplopend premiepercentage mogen blijven zitten, totdat ze uit dienst zijn. Heeft de onderneming echter een middelloon- of wellicht nog een eindloonregeling dan geldt deze uitzondering niet. Deze regelingen moeten uiterlijk 1 januari 2027 zijn omgezet naar een beschikbare premieregeling. Deze mag dan nog wel een oplopend premiepercentage bevatten.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman - 2022)

Carola Schouten (ChristenUnie) minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de berekeningen voor de overgang naar het nieuw pensioenstelsel geactualiseerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding daarvoor is het recente advies van de Commissie Parameters 2022.

Deze Commissie adviseert over de zogenoemde parameters die van belang zijn in zowel het huidige als het nieuwe pensioenstelsel en die mede bepalend zijn voor de hoogte van het pensioen. Voorbeelden van deze parameters zijn de verwachte rente en het rendement op aandelen.

Naast de berekeningen zelf publiceert DNB ook de scenariosets (p-set en q-set). De scenariosets, waarmee gerekend is zijn gebaseerd op dit nieuwe advies. De scenario’s dienen enkel als achtergrondinformatie bij de transitieberekeningen en zijn niet bruikbaar voor andere doeleinden.

De nieuwe berekeningen zijn gedeeld met de Tweede Kamer. In augustus 2022 heeft DNB al meerdere berekeningen gemaakt om de effecten van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Bij deze berekeningen werd uitgegaan van het advies van de Commissie Parameters 2019. Lees ook: Update DNB Transitie effecten Commissie Parameters 2022 (pdf 65 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.