Bijgewerkt: 3 december 2022

De Nederlandse Staat krijgt het volledige bedrag Icesave terug

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
27-08-2014

De Nederlandse Staat heeft het volledige bedrag terug, dat in 2008/2009 beschikbaar was gesteld om gedupeerde spaarders van de IJslandse internetspaarbank Icesave te ontzien. In samenspraak met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft De Nederlandsche Bank recent opdracht gegeven de vordering op de IJslandse bank Landsbanki, waarvan Icesave een bijkantoor was, te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders.

Door boedeluitkeringen gedurende de afgelopen jaren is van het totaalbedrag van € 1,428 miljard tot op heden € 811 miljoen geïncasseerd. De verkoop van de resterende vordering levert voor de Staat een bedrag van circa € 623 miljoen op. Hiermee is het volledige bedrag dat in 2008/2009 aan spaarders was uitgekeerd terug. De transactie is inmiddels formeel afgerond. ,,Ik ben blij, dat met de verkoop op een snelle manier zeker gesteld is dat de Nederlandse Staat zijn geld terug heeft’’, reageert minister Dijsselbloem.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

Jeroen Dijsselbloem, (PvdA) minister van Financiën


Garant voor tegoeden

In oktober 2008 bleek, dat de IJslandse bank Landsbanki niet langer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos stelde zich destijds garant voor de tegoeden van Nederlandse spaarders door het depositogarantiestelsel op te hogen naar een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. De Nederlandsche Bank heeft daarvoor destijds € 1,636 miljard uitgekeerd. De Nederlandse Staat nam hiervan € 1,428 miljard voor zijn rekening, de Nederlandse banken op hun beurt € 208 miljoen. De huidige transactie leidt er toe, dat ook de banken hun volledige hoofdsom terugkrijgen.

De vorderingen op de boedel van Landsbanki zijn vrij verhandelbaar. Eerder dit jaar heeft een groot deel van de Britse lagere overheden hun vordering verkocht. De Staat is in gesprek met de Nederlandse medeoverheden die ook vorderingen hebben op oud Landsbanki en heeft met hen het verkoopproces gedeeld. De Staat is bereid hen bij een verkooptraject te adviseren. Lees ook:  Kamerbrief (pdf) over de verkoop van de vordering op Landsbanki

Icesave?

Icesave was de handelsnaam, waaronder de op één na grootste bank van IJsland, Landsbanki Íslands, sinds mei 2008 op de Nederlandse markt actief was met het aantrekken van spaargeld via online spaarrekeningen. Onder dezelfde naam was de bank al langer actief op de Britse markt. Icesave beloofde spaarders 5% rente op hun spaargeld (en later 5,25%), terwijl in Nederland de gemiddelde rente op dat moment rond de 4% lag.

Op 6 oktober 2008 werd duidelijk, dat Icesave zijn verplichtingen niet kon nakomen. Dat betekende het einde van deze internetbank en het begin van een omvangrijke affaire. Het omvallen van Icesave maakte deel uit van de IJslandse bankencrisis. Op 9 oktober 2008 werden de IJslandse activa en passiva van Landsbanki ondergebracht in een nieuwe regeringsbank, NJI Landsbanki.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.