Bijgewerkt: 20 juni 2024

De Nederlandse economie bevindt zich in een inhaalfase

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
09-12-2015

De groei van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland komt in 2015 uit op een solide 1,9%. Daarmee is de recessie duidelijk achter de rug, na de krimp in 2013 en het voorzichtige herstel vorig jaar. Volgend jaar valt de groei licht terug naar 1,7%, vooral door tegenwind vanuit de internationale omgeving, om in 2017 weer aan te trekken naar 2,2% - meldt De Nederlandsche Bank. Door een terugval in de wereldhandelsgroei, neemt de groeibijdrage van de export de komende twee jaren af, ondanks de gedeprecieerde eurokoers. Daar staat tegenover, dat de Nederlandse economie meer en meer op eigen kracht groeit. Dit blijkt uit het krachtige herstel van de binnenlandse bestedingen. Die worden ondersteund door de verrassend snel herstellende woningmarkt en de toenemende koopkracht van huishoudens. Bij dit laatste speelt het voorgenomen belastingplan voor 2016 ook een rol.

Foto Amstelveen
(Bron CBS/DNB - 2015)

Bruto binnenlands product


Gedurende de ramingsperiode ligt de bbp-groei boven de potentiële groei. De economie draait de komende jaren echter nog niet op volledige capaciteit. De werkgelegenheid groeit langzamer dan na eerdere recessies. Daardoor daalt de werkloosheid maar zeer beperkt, van 6,9% dit jaar en volgend jaar, naar 6,7% in 2017. De inflatie blijft vooralsnog laag en komt pas in 2017 boven de 1%. De eerder ingezette daling van het begrotingstekort stagneert, door de beoogde lastenverlichting en de lagere aardgasproductie. Het structurele begrotingssaldo verslechtert sterk, van -0,7% bbp in 2014 tot -2,5% in 2017. Een verkennende analyse laat zien, dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn een zeer klein, positief effect heeft op de economische groei, vooral door het bestedingseffect van de hogere overheidsuitgaven. Download: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2015 (pdf, 30 pagina’s)

Bruto binnenlands product?

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.