Bijgewerkt: 30 juni 2022

De Nederlandse economie groeit in een krachtig tempo in 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
31-01-2017

De economie groeit dit jaar opnieuw in een krachtig tempo en houdt daarmee de opgaande lijn van de laatste jaren vast. De binnenlandse bestedingen blijven de voornaamste groeimotor. De meeste bedrijven staan er goed voor en het consumentenvertrouwen ligt op een historisch hoog niveau. De groei van het binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3% en gaat in 2018 naar een nog steeds solide 1,7%. De arbeidsmarkt verrast in positieve zin, vooral vorig jaar, met een opvallend grote daling van de werkloosheid. De inflatie loopt flink op, naar 1,4% dit jaar en 1,3% in 2018. Evenwichtige overheidsfinanciën komen dit jaar in zicht. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die op 30 januari 2017 zijn gepubliceerd.

Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2012)

Klaas Knot (1967) is sinds 1 juli 2011 president van De Nederlandsche Bank, waar hij Nout Wellink opvolgde


Groeiherstel houdt aan en verbetering overheidsfinanciën zet door. De Nederlandse economie houdt de opgaande lijn vast en is de ‘dubbele dip’ in de meeste opzichten te boven. Het aanhoudende groeiherstel zorgt ervoor dat het reële bbp in 2018 ruim 7% hoger zal zijn dan het pre-crisis niveau. Aan het eind van 2018 zal de Nederlandse economie nagenoeg op volle toeren draaien. De sterke binnenlandse dynamiek wordt gedreven door de consumptie van huishoudens en de aantrekkende investeringen van bedrijven en in woningen. De consumptie groeit jaarlijks met 1,5 à 2%, door hoger beschikbaar inkomen van huishoudens, fors herstellende huizenprijzen en consumentenvertrouwen dat is opgelopen tot boven het pre-crisisniveau.

Het begrotingstekort van 0,2% bbp in 2016 slaat om in een begrotingsoverschot van 0,2% bbp in 2018. Dit komt vooral door hogere inkomsten uit de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. De overheidsschuld daalt sterk, van 61,9% bbp in 2016 tot 56,5% bbp in 2018, waarmee de schuld ruim onder de Europese schuldennorm van 60% komt.

Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2017)

Bruto binnenlands product


Verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Het aanhoudende groeiherstel komt ook tot uiting op de arbeidsmarkt. Het beeld blijft positief, met een werkloosheid die afneemt van gemiddeld 6,0% in 2016, naar 5,3% in 2018, ofwel 472 duizend personen. Opvallend is de snelle daling van de werkloosheid in 2016. Het verbeterde beeld blijkt ook uit de daling van de werkloosheid onder ouderen en langdurig werkwerklozen, voor het eerst sinds lange tijd. Tot slot, blijft het aantal vacatures gestaag groeien. Eind 2013 waren er zeven werklozen per vacature. Deze verhouding is inmiddels teruggelopen naar drie werklozen per vacature, wat aangeeft dat de spanning op de arbeidsmarkt geleidelijk oploopt. Naar verwachting zullen de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een gunstig signaal zijn voor personen die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt, wat de afname van het werkloosheidspercentage in 2017 en 2018 enigszins dempt.

Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2017)

Bronnen van bbp-groei


Opleving van de woningmarkt zet door. Het in 2013 begonnen herstel van de woningmarkt blijft krachtig aanhouden. Tot en met het vierde kwartaal van vorig jaar zijn de gemiddelde woningprijzen sinds het dieptepunt in 2013 met ruim 12% gestegen. Verwacht wordt, dat de gemiddelde huizenprijs in 2017 en 2018 verder stijgt, met gemiddeld 5% per jaar. Ook het aantal maandelijkse verkopen is hersteld en ligt inmiddels boven het pre-crisis niveau. Het vertrouwen in de woningmarkt is bijna terug op het niveau van kort voor de laatste piek van de huizenprijzen in 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.