Bijgewerkt: 22 september 2021

De Provincie Noord-Holland is tegen winning van schaliegas

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland GroenLinks
14-10-2013

Op initiatief van GroenLinks verklaart de Provincie Noord-Holland zich tegen het winnen van schaliegas. De winning van schaliegas heeft desastreuze effecten op milieu, landschap en gezondheid. Ook financieel blijkt de winning een mislukking. Hoog tijd dus om als Provincie Noord-Holland een duidelijk signaal af te geven richting Minister Kamp: vergeet schaliegas en ga aan de slag met de winning van duurzame energie.

van Leeuwen Amstelveen
(Bron Titia van Leeuwen - 2013)

Drs. Titia van Leeuwen, statenlid van GroenLinks bij de Provincie Noord-Holland met portefeuille Commissielid Ruimte en Milieu


De motie van GroenLinks haalde een krappe meerderheid in Provinciale Staten. De motie werd gesteund door de PvdA, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, 50-plus, ONH en fractie Boer. De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 ondersteunden de motie echter niet, zij willen eerst het vervolgonderzoek van Minister Kamp afwachten.

Rustig gaan slapen en pas wakker worden als de minister met zijn oordeel komt, lijkt GroenLinks echter geen goed idee. Daarvoor zijn de nadelen van de impact van de winning van schaliegas veel te groot. De motie roept GS op voorzorgsmaatregelen aangaande schaliegas te verankeren in de Provinciale structuurvisie en richting Minister Kamp duidelijk te maken, dat aan besluitvorming over schaliegas een breed maatschappelijk debat vooraf dient te gaan.

Schaliegas?

Schaliegas (Shale gas) is aardgas, dat wordt gewonnen uit schalie, een sedimentair gesteente, dat bestaat uit geharde, geconsolideerde klei. Om dit gesteente te bereiken worden boringen uitgevoerd die horizontaal worden voortgezet, zodra de steenlaag bereikt is.

Mogelijk kan de winning van schaliegas leiden tot aardbevingen als gevolg van bodemdaling. De manier van het onttrekken van gas aan vast gesteente bij schaliegaswinning is omstreden. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat de manier van winning en de daarbij gebruikte chemicaliën gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Vitens, het grootste waterleidingbedrijf van Nederland waarschuwt voor de mogelijke gevolgen voor de drinkwatervoorziening.

Er wordt in Nederland nog geen schaliegas gewonnen, er wordt eerst nog in opdracht van de regering onderzoek verricht door Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs b.v., die als onderaannemers Arcadis Nederland BV en Fugro-Ecoplan BV inzet. Gedurende dit onderzoek zullen er geen proefboringen naar schalie- of steenkoolgas plaatsvinden en geen opsporingsvergunningen voor schalie- of steenkoolgas verleend worden. (bron: Wikipedia) Kijk ook rond op de website Schaliegasvrij NederlandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.