Bijgewerkt: 14 augustus 2022

De St. Annakerk gaat in 2011 dicht

Nieuws -> Kerk

Bron: Amstelveens Weekblad
09-09-2009

De Anna-parochie sluit in 2011 de St. Annakerk aan de Amsterdamseweg voor erediensten. Er vinden dan geen missen meer plaats. De bedoeling is de kerk af te stoten. Wat ermee gaat gebeuren is nog onbekend.

A Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De rooms-katholieke Heilige Annakerk aan de Amsterdamseweg


De Annakerk staat pal naast de A9 en vanwege de aanleg van een tunnel voor de snelweg moet de pastorie gesloopt worden. De parochie beschouwt de sloop van de pastorie als onafwendbaar. „Volgens de nu bekende gegevens wordt de pastorie medio 2011 afgebroken," zo kregen de parochianen zondag te horen van de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Harry Lammers. „Misschien wordt het iets later, maar afbraak is onherroepelijk."

De kerk is zonder pastorie niet goed meer te gebruiken voor erediensten. „In de pastorie bevindt zich een gemeenschapsruimte en ook vinden hier voorbereidingen plaats voor de vieringen," legt Lammers uit. „De pastorie sluit daarmee nauw aan op het kerkelijke gedeelte. We hebben samen met het bisdom nog wel bekeken, of de pastorie naar de noordkant van de kerk verplaatst kon worden, maar daar staat een school en daar is slechts een heel smalle ruimte beschikbaar, die niet op de kerk zelf aansluit.

Verder wordt het de komende jaren een enorme bouwchaos voor de deur. Vooral voor ouderen met rolstoelen en rollators wordt het moeilijk de kerk te bereiken." Rijkswaterstaat is al begonnen  met voorbereidende werkzaamheden. Er worden metingen verricht om te onderzoeken of het graafwerk voor de tunnel interessante archeologische  vondsten kan opleveren.

Velen, ook  niet-parochianen, willen de kerk graag behouden, omdat die beeldbepalend is voor Amstelveen. Lammers vraagt zich echter wel af wat een automobilist daaraan heeft als hij in de tunnel rijdt. De parochie wil de kerk verkopen. De bisschop bepaalt waarvoor het gewijde gebouw gebruikt mag worden. „Het wordt in elk geval geen tapijthal," zegt Lammers.

Katholieke parochies willen fusie

Een bouwkundig bureau ondersteunt het bestuur van de Anna parochie om de overdracht van het onroerend goed aan het Rijk goed te regelen. „Wij staan dan zelf op enige afstand," zegt Lammers. „Het bestuur is waarschijnlijk te emotioneel betrokken om de onderhandelingen goed te kunnen voeren."

De laatste mis staat gepland voor mei 2011 en de parochie heeft een verzoek gedaan aan bisschop mgr. Punt om daarin voor te gaan. De parochianen gaan over naar de Titus Brandsma parochie. Ter voorbereiding op de fusie komt er vanaf eind 2010 maandelijks een gezamenlijke viering, afwisselend in de Annakerk en de Titus Brandsmakerk, met na afloop een samenzijn om elkaar te leren kennen.

Voor de gelovigen gaat er meer veranderen. De katholieken werken toe naar de vorming van één parochie voor Amstelveen, Bovenkerk, Ouderkerk aan de Amstel en Buitenveldert. Zoals in heel Nederland is het ook in Amstelveen en omstreken al bijna niet meer haalbaar om elke zondag in elke kerk een eucharistieviering te houden, maar over enkele jaren is dat zeker uitgesloten. De nieuwe parochie moet op 1 januari 2012 van start gaan met een nog onbekend aantal kerkgebouwen.

De Anna parochie bestaat tachtig jaar en wil niet zachtjes uitdoven. Integendeel, er zijn de komende tijd diverse extra activiteiten, waaronder een reeks concerten en tentoonstellingen. Het eerste concert is op zondag 11 oktober 2009 met het Kozakken koor Maxim Kowalew.

In september 2010 starten een fototentoonstelling en een expositie van kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Tevens komen er lezingen over de Heilige Anna. Tenslotte wil de parochie een boek uitgeven over de tachtigjarige geschiedenis van de kerk. „Wij zijn de enige kerk in Amstelveen, die het Rijke Roomse Leven echt heeft meebeleefd," aldus Lammers. „Er zijn katholieke scholen opgericht, er was jeugdwerk en er waren allerlei activiteiten."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.