Bijgewerkt: 1 augustus 2021

De St. Annakerk is verkocht aan het Rijk

Nieuws -> Kerk

Bron: Amstelveenweb
25-01-2013

De Annakerk en pastorie aan de Amsterdamseweg 20 in Amstelveen zijn onlangs verkocht aan de Nederlandse Staat, omdat de grond nodig is voor de verbreding van de rijksweg A9. De notariële akte van overdracht zal begin februari 2013 worden getekend.

Na ondertekening zal een persbericht worden uitgegeven door het kerkbestuur. Op het moment wordt hard gewerkt om kerk en pastorie leeg te maken, vooral te ontdoen van religieuze zaken.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De St. Annakerk is praktisch leeg, alleen de twee kerkklokken moeten nog weggehaald worden


annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De eerste klok is onderweg naar beneden


Op donderdagochtend 24 januari 2013, werden de klokken uit de toren getakeld. Zij verhuizen binnenkort naar de RK Griekse kerk van Orăștie in Roemenië. De kraanwagen kwam om 8 uur op het kerkplein aan en na de bevestiging van de klokken die op 36 meter hoogte hingen in de kerktoren, werden ze naar beneden gehesen. Dit was nog niet zo eenvoudig, want tegelijk konden ze de twee klokken niet naar beneden hijsen, dus het hele proces duurde ongeveer 3 uur lang.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Hier wordt een relikwie van de kerk afgevoerd


Later op de dag reed een auto van de gemeente langs de Annakerk en de ambtenaren zagen de gigantische kraan naast de kerk staan en ze waarschuwden wethouder Raat, want ze wisten niets van een sloopvergunning. De wethouder is langs de kerk gegaan met een paar ambtenaren en waarschuwde het kerkbestuur, dat ze onrechtmatig handelden en overhandigde ze een dwangbevel met 25.000 euro, als ze de sloopwerkzaamheden niet zouden stoppen. Het is natuurlijk vreemd, dat een gemeentelijk monument op zo manier wordt kapotgemaakt, vooral, omdat de uitbreiding van de rijksweg A9 ter hoogte van de Annakerk in Amstelveen nog helemaal niet zeker is.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Na de eerste twee uur hard werken en kijken, kan iedereen zich opwarmen en een bakje koffie drinken.


Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het op 24 januari 2013 bekendgemaakt, dat door de bezuinigingen van het kabinet veel verkeersprojecten ter waarde van 6 miljard euro worden geschrapt. Of de verbreding van de A9 ook wordt wegbezuinigd is op dit moment nog onduidelijk en wethouder Herbert Raat (Financiën) wilde niet ingaan op onze vragen in verband met dit project.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De tweede klok wordt afgehesen


annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Alle twee de klokken zijn veilig geland, Amstelveen is nu twee kerkklokken armer geworden


annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De twee kerkklokken van de St. Annakerk worden goed vastgesnoerd op de aanhangwagen en Amstelveen is vanaf vandaag een illusie armer: dat de Annakerk toch behouden kon blijven


In de Tweede Wereldoorlog zijn de toenmalige klokken door de Duitsers weggehaald. De huidige klokken, de Petrus 485 kg en de Johannes 290 kg zijn gemaakt door de firma Eijsbouts-Lits NV uit Asten en doen hun werk sinds 1948. De kerk in Orăștie zal erg blij zijn met onze Amstelveense klokken!!Op zondag ochtend 8 mei 2011 om 10 uur, werd de laatste eucharistieviering gehouden in de St. Annakerk aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. De belangstelling was ontzettend groot om deze slotviering bij te wonen en de parochianen inclusief veel persmensen waren vroeg op pad om een goede plaats te bemachtigen.

Orăștie?

Orastie (Roemeens uitspraak: [orəʃti.e]; Duits: Broos, Hongaars: Szászváros) is een stad in Hunedoara district in het zuidwesten van Transsylvanië, Roemenië. Orăștie telt 17.255 inwoners (2011). De stad ligt aan de linkeroever van de Mureș, in de vallei van de rivier Grădiștea, het vermoedelijk antieke Sargetia.

Orăștie is een oude Roemeense nederzetting met een rijke culturele traditie. In 1582 werd de 'Bijbel van Orăștie' gedrukt, één van de eerste drukken in de Roemeense taal. In Orăștie woonde de bekende Roemeense humanist Nicolae Olahus (1493-1568). In de stad staat een middeleeuws fort uit de 15e eeuw.


Update 26 januari 2013 reactie gemeente Amstelveen

In de media zijn berichten verschenen inzake sloop zonder vergunning aan de Annakerk aan de Amsterdamseweg. Naar aanleiding daarvan is de volgende informatie aan de gemeenteraad verstrekt.

'Op donderdag 24 januari 2013 werd door een toezichthouder geconstateerd, dat met behulp van een kraan de klokken uit de toren van de Annakerk werden verwijderd. De slopers deden mededeling tevens opdracht te hebben om de gebrandschilderde ramen en het orgel te verwijderen in opdracht van het kerkbestuur.

Achtergrond is, dat tussen Rijkswaterstaat en het kerkbestuur wilsovereenstemming bestaat over overdracht van de kerk, maar dat deze overeenkomst pas zal worden geëffectueerd als er mededeling is van het bisdom aan Rijkswaterstaat, dat de klokken, de gebrandschilderde ramen uit het gebouw verwijderd zijn. Deze elementen maken echter deel uit van het beschermd monument en voor de verwijdering is geen vergunning aangevraagd.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De toren van de St. Annakerk zonder de kerkklokken


De voormalige St. Annakerk is reeds in 2009 aangewezen als monument. Het Bisdom heeft dit in 2009 bij de Rechtbank aangevochten. Daarna is de kerk in 2011 wederom door Amstelveen aangewezen als monument. Op 20 november 2012 is er wederom een rechtszaak (Bisdom tegen Amstelveen) geweest waarin de monumentenstatus betwist wordt. De uitspraak van de rechtszaak is nog niet bekend, maar wordt naar mededeling van de rechtbank nog deze maand verwacht.

De gemeente heeft met Rijkswaterstaat de voorlopige afspraak, dat de uitslag van de rechtszaak wordt afgewacht. Indien de voormalige kerk tijdens de werkzaamheden een risico vormt voor de omgeving en dit risico is niet bouwkundig te beïnvloeden tegen redelijke kosten, zal door RWS met Amstelveen een discussie gestart worden over toe te passen mitigerende maatregelen en in het uiterste geval sloop.

Zover is het dus nog lang niet en naar ons oordeel is het onbehoorlijk van het kerkbestuur om de rechterlijke uitspraak niet af te wachten en zonder waarschuwing te beginnen met sloopwerkzaamheden. Wij begrijpen het financieel belang bij snelle levering, maar dat rechtvaardigt een dergelijke bruuskeren van de rechtbank op geen enkele manier.

In eerste instantie wenste het kerkbestuur niet in te gaan op het verzoek om stillegging van de werkzaamheden. Nadat de portefeuillehouder ter plaatse overleg heeft gehad heeft men de werkzaamheden opgeschort.

Donderdagavond heeft de gemeente een last onder dwangsom uitgereikt inhoudende het met onmiddellijke ingang staken van alle werkzaamheden op straffe van verbeuren van een dwangsom van € 25.000. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de portefeuillehouder en de voorzitter van het kerkbestuur. Daarin is de afspraak gemaakt, dat tot de uitspraak van de rechter geen werkzaamheden aan de kerk zullen plaatsvinden. Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de monumentenstatus, zullen wij u daarover berichten' – aldus de gemeente Amstelveen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.