Bijgewerkt: 14 juni 2024

De Stadsregio plannen van de Amstelveenlijn gaan gewoon door

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
13-03-2013

De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 12 maart 2013 de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld. Eerder dit jaar zijn deze plannen voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen en de stadsdeelraad van stadsdeel Zuid.

Het voorstel is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen het raadslid Evans-Knaup (Red Amsterdam) stemde tegen. Een motie van de raadsleden Hendriksen (D66) en Molenaar (GroenLinks) werd aangenomen. Daarin wordt het bestuur van de Stadsregio opgeroepen om binnen de financiële mogelijkheden al het mogelijke te doen om een compacte overstap op station Zuid te bevorderen.

Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat opgeheven

Met de voorkeursvariant komt er een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid en lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en Amsterdam CS. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station Zuid en Station Amstel. Tussen Amstelveen en de stations RAI en Amstel zal dus geen rechtstreekse verbinding meer zijn. Hiervoor moeten reizigers overstappen op Station Zuid.

tram 5 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Trams van lijn 5 in Amstelveen Binnenhof


De lijn wordt sneller, veiliger en betrouwbaarder. Na de vernieuwing moeten haltes en trams van de hoogwaardige tram comfortabel, toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn.

Buiten de ring zullen de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat opgeheven of samengevoegd worden. Binnen de ring zullen de relatief weinig gebruikte haltes Apollolaan en Stadionweg verdwijnen of samengevoegd worden met een nabij gelegen halte.

Ook wordt de Beethovenstraat op termijn opnieuw ingericht. In Amstelveen worden de kruisingen van de Beneluxbaan met de Sportlaan, Zonnestein en de Rembrandtweg ongelijkvloers gemaakt, zodat de veiligheid hier vergroot wordt en de doorstroming van zowel de tram als het overig verkeer gegarandeerd is.

Ook de keuze voor lage vloer materieel, waarschuwingslichten, de herinrichting van oversteekplaatsen voor langzaam verkeer, het snoeien van het groen en het plaatsen van extra hekken moeten de verkeersveiligheid van de lijn vergroten.

Voorafgaand aan de Regioraad waren er diverse insprekers, waarbij vooral bezwaar werd gemaakt tegen het verdwijnen van bestaande haltes. De raad erkende de noodzaak van het project. Wanneer niets gedaan wordt, is de mogelijkheid groot, dat de railverbinding in Amstelveen en Buitenveldert na 2020 niet meer gebruikt kan worden.

Grote delen van de rails en de bovenleiding zijn de komende jaren aan onderhoud toe en om een goede openbaar vervoer terminal op de Zuidas te realiseren, met korte loopafstanden naar trein, tram, bus en metro, is het niet mogelijk de lijn zoals hij nu is te handhaven. De totale kosten van het project worden geraamd op ca. 300 miljoen euro met een onzekerheidsmarge van +30% en -20%. De regionale partijen dragen 225 miljoen euro bij en ook het Rijk is bereid om bij te dragen.

Het besluit van de Regioraad luidt een nieuwe fase van het project in. In de loop van 2013 zal het vervolgonderzoek starten. De plannen worden dan verder uitgewerkt, onder andere de keuze voor het materieel, het tijdelijk uit dienst nemen van de lijn en het daarbij benodigde vervangende vervoer en het verlagen van de halteperrons. Daarnaast wordt goed gekeken hoe Amstelveen en Buitenveldert tijdens de ombouw goed bereikbaar blijven voor alle soorten verkeer.

Verwacht wordt dat omstreeks 2016 begonnen wordt met de werkzaamheden op straat. Voor die tijd worden bewoners, reizigers en andere belanghebbenden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Zo zal er bijvoorbeeld met minder validen goed gekeken worden naar de toegankelijkheid van de perrons en de trams. Het streven is om de ombouw in 2020 gereed te hebben. Deze planning wordt afgestemd met de ontwikkelingen op de Zuidas. De plannen zijn te downloaden via http://www.amstelveenlijn.nl/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.