Bijgewerkt: 12 juni 2024

De Tweede Kamer is voor de nieuwe Wmo in 2015

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-04-2014

De fracties SGP, ChristenUnie, D66, PvdA en VVD stemden op 24 april 2014 in met de nieuwe Wmo 2015. De stemming volgde na een intensief debat deze week met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Het doel van de wet is, het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden. Deze wet draagt er ook aan bij, dat de langdurige zorg betaalbaar blijft.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Martin van Rijn (l), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeroen Brandes, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen tijdens zijn bezoek in het woonzorgcentrum 't Huis aan de Poel in Amstelveen op 3 maart 2014


Van Rijn: “Ik ben blij, dat we met elkaar deze historische stap hebben kunnen maken. Ik ben ook blij met en dankbaar voor de betrokkenheid van partijen in de zorg en gemeenten. Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De vertrouwde omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens."

Passende ondersteuning op maat: maatwerkvoorziening

Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de nieuwe Wmo passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die ze in staat stelt om thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf, of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

Brief en landelijke publiekscampagne voor burgers over de veranderingen. Burgers worden kort nadat de nieuwe Wet door de Eerste Kamer is aangenomen, geïnformeerd over de verandering.

Het ministerie stuurt een brief over de gegevensoverdracht van cliënten naar gemeenten en zorgverzekeraars rond 1 juli.
    • Er komt een helpdesk voor cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze zal nog voor de zomer 2014 starten. Daarnaast ontvangen de cliënten na de zomer een uitgebreide brief over de veranderingen.

    • Er wordt een cliëntenbrigade ingesteld om te weten hoe individuele cliënten de veranderingen ervaren. Cliënten kunnen dan zelf hun ervaringen kenbaar maken. In overleg met cliëntenorganisaties wordt een team samengesteld van diverse cliënten.

    • Het ministerie van VWS start na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.