Bijgewerkt: 25 juni 2022

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 in coronatijd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemente Amstelveen/Kiesraad
03-02-2021

De Tweede Kamerverkiezingen zijn de reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die voor 17 maart 2021 zijn gepland. Op 17 maart is het weer tijd om te stemmen: dan kiezen we de leden van de Tweede Kamer. In maart hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. De gemeente neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat alle stembureaus volgens de coronarichtlijnen zijn ingericht.

Burgemeester Tjapko Poppens: 'Ook in deze uitzonderlijke tijd willen we veilige, toegankelijke en betrouwbare verkiezingen organiseren. Met natuurlijk een hoge opkomst. Dat is dit jaar een hele uitdaging, maar het is belangrijk dat alle Amstelveners veilig kunnen stemmen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Veilig stemmen. De stemlokalen moeten op de verkiezingsdag veilig zijn voor kiezers en de leden van de stembureaus. Alle stembureaus worden zo ingericht dat zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, met kuchschermen tussen de stembureauleden en kiezers, desinfectiezuilen en looproutes. Ook zijn op alle stembureaus beschermende materialen aanwezig, zoals mondkapjes, handschoenen en desinfectie- en schoonmaakmiddelen. De stemhokjes worden schoongehouden en na iedere kiezer wordt het rode potlood schoongemaakt. In alle locaties is de ventilatie gecontroleerd.

Alternatieve manieren van stemmen. Ondanks alle voorbereidingen zullen er kiezers zijn die op 17 maart liever niet naar een stembureau gaan. Zij kunnen iemand machtigen of wanneer zij ouder dan 70 jaar zijn via briefstemmen hun stem uitbrengen. Daarnaast zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 vier stembureaus open speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Stembureau op loopafstand. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk dat er voor iedere kiezer een stembureau op loopafstand is en dat de wachttijden op de stembureaus beperkt zijn. Dat was nog niet zo eenvoudig, want een aantal reguliere locaties viel af omdat ze niet beschikbaar waren of niet voldeden aan de RIVM-richtlijnen. Het is gelukt om voldoende nieuwe locaties te vinden. Alle 38 stembureaus in Amstelveen kunnen ‘coronaproof’ worden ingericht en zijn voor iedereen toegankelijk.

Betrouwbare verkiezing. Voor een betrouwbaar stem- en telproces is het van groot belang om over voldoende goed opgeleide medewerkers voor de stembureaus te beschikken. Er worden extra mensen opgeleid die op verkiezingsdag als reserve beschikbaar zijn. Amstelveen heeft vooralsnog genoeg stembureauleden. In totaal zijn er voor deze verkiezingen 89 partijnamen geregistreerd bij de Kiesraad.

Een recordaantal van 41 van deze partijen hebben ook daadwerkelijk een kandidatenlijst ingediend bij de Kiesraad. Deelname aan de verkiezingen is hiermee nog niet zeker, want verschillende partijen hebben nog verzuimen te herstellen alvorens deelname verzekerd is. Deze verzuimen zijn onder andere administratieve fouten bij de kandidatenlijst, te weinig ondersteuningsverklaringen of het nog niet betaald hebben van de waarborgsom.

41 partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Na controle  constateerde de Kiesraad bij 35 partijen verzuimen, bijvoorbeeld het ontbreken van ondersteuningsverklaringen of andere documenten. Deze partijen kunnen bepaalde verzuimen tot donderdag 4 februari 2021 17.00 uur herstellen. Op vrijdag 5 februari beslist de Kiesraad welke kandidatenlijsten geldig zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.