Bijgewerkt: 17 april 2024

De Urbi et Orbi 2020 toespraak van Paus Franciscus

Nieuws -> Kerk

Bron: Libreria Editrice Vaticana
26-12-2020

Paus Franciscus in zijn Urbi et Orbi toespraak van 2020 herinnert ons eraan dat we allemaal verenigd zijn als broeders en zusters. 'Aan ons is een kind geboren, aan ons is een zoon gegeven" (Is 9:6). Het thema van de Kerstboodschap van de Paus kijkt naar hoe Jezus voor iedereen is geboren, "de 'Zoon' die God aan de hele menselijke familie heeft gegeven.'

Paus Franciscus gaf zijn traditionele kerstboodschap en de Zegening van Urbi et Orbi ('Aan de Stad [van Rome] en de Wereld'), waarbij hij woorden van hoop en vertroosting aanbood en zei dat een geboorte altijd een bron van hoop is, en 'dit Kind, Jezus, werd geboren 'voor ons' ... zonder grenzen, voorrechten of uitsluitingen.'

De URBI ET ORBI KERST 2020 toespraak van Paus Franciscus in de Benedictieruimte op vrijdag 25 december 2020

'Beste broeders en zusters, Vrolijk Kerstfeest!

Ik wil iedereen de boodschap brengen die de kerk op dit feest verkondigt met de woorden van de profeet Jesaja: "Aan ons is een kind geboren, aan ons is een zoon gegeven" (Is 9,6) Een kind wordt geboren. Een geboorte is altijd een bron van hoop; het is het leven dat tot bloei komt, een belofte voor de toekomst. Bovendien is dit Kind, Jezus, "voor ons" geboren: een "ons" zonder grenzen, voorrechten of uitsluitingen. Het Kind geboren uit de Maagd Maria in Bethlehem is voor iedereen geboren: hij is de "zoon" die God aan de hele menselijke familie heeft gegeven.

Dankzij dit Kind kunnen we allemaal tot God spreken en hem "Vader" noemen. Jezus is de eniggeboren Zoon; niemand anders dan hij kent de Vader. Toch is hij juist daarom ter wereld gekomen: om ons het gezicht van de Vader te laten zien. Dankzij dit Kind kunnen we elkaar allemaal broeders en zusters noemen, want zo zijn we werkelijk. We komen uit elk continent, uit elke taal en cultuur, met onze eigen identiteit en verschillen, maar toch zijn we allemaal broeders en zusters.

Op dit moment in de geschiedenis, gekenmerkt door de ecologische crisis en ernstige economische en sociale onevenwichtigheden die alleen maar zijn verergerd door de coronaviruspandemie, is het des te belangrijker voor ons om elkaar als broeders en zusters te erkennen. God heeft deze broederlijke eenheid mogelijk gemaakt, door ons zijn Zoon Jezus te geven. De broederschap die Hij ons aanbiedt heeft niets te maken met mooie woorden, abstracte idealen of vage gevoelens. Het is een broederschap die gegrondvest is op oprechte liefde, waardoor ik anderen kan ontmoeten die anders zijn dan ikzelf, die medelijden voelen met hun lijden, die dichter bij hen komen en voor hen zorgen, ook al behoren ze niet tot mijn familie, mijn etnische groep of mijn religie. Voor al hun verschillen zijn ze nog steeds mijn broers en zussen. Hetzelfde geldt voor de relaties tussen volkeren en naties: broeders en zusters allemaal!

Foto Amstelveen
(Bron Libreria Editrice Vaticana - 2020)

Paus Franciscus (84) in de Benedictieruimte op vrijdag 25 december 2020 tijdens zijn Urbi et Orbi toespraak


Met Kerstmis vieren we het licht van Christus die op de wereld komt; hij komt voor iedereen, niet alleen voor sommigen. Vandaag, in deze tijd van duisternis en onzekerheid over de pandemie, verschijnen verschillende lichten van hoop, zoals de ontdekking van vaccins. Maar om deze lichten te verlichten en hoop te brengen voor iedereen, moeten ze voor iedereen beschikbaar zijn. We kunnen niet toestaan dat de verschillende vormen van nationalisme zich afsluiten om ons te beletten te leven als de echte menselijke familie die we zijn. We kunnen ook niet toestaan dat het virus van het radicale individualisme ons te slim af is en ons onverschillig maakt voor het lijden van andere broeders en zusters. Ik kan mezelf niet boven anderen plaatsen en de wet van de markt en octrooien laten prevaleren boven de wet van de liefde en de gezondheid van de mensheid. Ik vraag iedereen - regeringsleiders, bedrijven, internationale organisaties - om samenwerking en niet concurrentie te bevorderen en een oplossing te zoeken voor iedereen: vaccins voor iedereen, vooral voor de meest kwetsbare en behoeftige van alle regio's van de planeet. Voor alle anderen: de meest kwetsbaren en behoeftigen!

Moge het Kind van Bethlehem ons dus helpen genereus, ondersteunend en behulpzaam te zijn, vooral voor de kwetsbaren, de zieken, de werklozen en de vrouwen die door de economische gevolgen van de pandemie in moeilijkheden zijn geraakt, en voor de vrouwen die tijdens deze maanden van opsluiting het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld.

In het licht van een uitdaging die geen grenzen kent, kunnen we geen muren optrekken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Elke andere persoon is mijn broer of mijn zus. In iedereen zie ik het gezicht van God weerspiegeld, en in hen die lijden zie ik de Heer om mijn hulp smeken. Ik zie hem in de zieken, de armen, de werklozen, de gemarginaliseerden, de migrant en de vluchteling: broeders en zusters allemaal!

Laten we op deze dag, toen het woord van God een kind werd, onze blik richten op de vele, maar al te vele kinderen in de wereld, vooral in Syrië, Irak en Jemen, die nog steeds de hoge prijs van de oorlog betalen. Moge hun gezichten het geweten van alle mannen en vrouwen van goede wil raken, zodat de oorzaken van conflicten kunnen worden aangepakt en er moedige inspanningen kunnen worden geleverd om een toekomst van vrede op te bouwen. Moge dit een gunstig moment zijn om de spanningen in het Midden-Oosten en in het oostelijke deel van het Middellandse-Zeegebied te verminderen.

Moge het Kind Jezus de wonden van het geliefde Syrische volk genezen, die een decennium lang verwoest zijn door de oorlog en de gevolgen daarvan, nu nog verergerd door de pandemie. Moge hij troost bieden aan het Iraakse volk en aan allen die betrokken zijn bij het verzoeningswerk, en in het bijzonder aan de jazidi's, die de laatste jaren van de oorlog zwaar op de proef zijn gesteld. Moge hij vrede brengen in Libië en de nieuwe fase van de onderhandelingen in gang zetten om een einde te maken aan alle vormen van vijandigheid in het land.Moge de Baby van Bethlehem het land dat getuige was van zijn geboorte een broederschap schenken. Moge Israëliërs en Palestijnen het wederzijdse vertrouwen herwinnen en streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede door middel van een directe dialoog die in staat is een einde te maken aan het geweld en de endemische grieven te overwinnen, en zo voor de wereld te getuigen van de schoonheid van de broederschap. Moge de ster die in de nacht van Kerstmis blonk, het Libanese volk begeleiden en aanmoedigen, zodat het, met de steun van de internationale gemeenschap, de hoop niet verliest te midden van de moeilijkheden waarmee het op dit moment wordt geconfronteerd. Moge de Vredesvorst de leiders van het land helpen om deelbelangen opzij te zetten en zich met ernst, eerlijkheid en transparantie inzetten om Libanon in staat te stellen een hervormingsproces op gang te brengen en te volharden in zijn roeping tot vrijheid en vreedzame coëxistentie.

Moge de Zoon van de Allerhoogste de toezegging van de internationale gemeenschap en de betrokken landen om het staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach, evenals in de oostelijke regio's van Oekraïne, voort te zetten en de dialoog als enige weg naar vrede en verzoening te bevorderen, ondersteunen.

Moge het Goddelijke Kind het lijden van de volkeren van Burkina Faso, Mali en Niger verlichten, die getroffen zijn door een ernstige humanitaire crisis als gevolg van extremisme en gewapende conflicten, maar ook door de pandemie en andere natuurrampen. Moge hij een einde maken aan het geweld in Ethiopië, waar veel mensen gedwongen zijn te vluchten vanwege de gevechten; de inwoners van de regio Cabo Delgado in het noorden van Mozambique, die het slachtoffer zijn van het geweld van het internationale terrorisme, troosten; en de leiders van Zuid-Soedan, Nigeria en Kameroen aanmoedigen om de weg van de broederschap en de dialoog die zij zijn ingeslagen, te vervolgen.

Moge het Eeuwige Woord van de Vader een bron van hoop zijn voor het Amerikaanse continent, dat in het bijzonder is getroffen door het coronavirus, dat zijn vele lijden heeft verergerd, vaak nog verergerd door de gevolgen van de corruptie en de drugshandel. Moge hij de recente sociale spanningen in Chili helpen verlichten en een einde maken aan het lijden van de bevolking van Venezuela.

Moge de Koning van de Hemel alle slachtoffers van natuurrampen in Zuidoost-Azië beschermen, met name op de Filippijnen en in Vietnam, waar talrijke stormen overstromingen hebben veroorzaakt, met verwoestende gevolgen voor gezinnen in termen van verlies aan mensenlevens, schade aan het milieu en gevolgen voor de lokale economie. Als ik aan Azië denk, kan ik het Rohingya-volk niet vergeten: moge Jezus, die onder de armen geboren is, hen hoop geven temidden van hun lijden.

Beste broeders en zusters,

"Voor ons is een kind geboren" (Is 9:6). Hij kwam ons redden! Hij vertelt ons dat pijn en kwaad niet het laatste woord zijn. Als we berusten in geweld en onrechtvaardigheid zou dat betekenen dat we de vreugde en de hoop van Kerstmis verwerpen. Op deze feestelijke dag denk ik op een bijzondere manier aan allen die weigeren zich door tegenspoed te laten overwinnen, maar in plaats daarvan werken aan het brengen van hoop, troost en hulp aan hen die lijden en aan hen die alleen zijn.

Jezus is geboren in een stal, maar werd omarmd door de liefde van de Maagd Maria en de heilige Jozef. Door zijn geboorte in het vlees heeft de Zoon van God de gezinsliefde gewijd. Mijn gedachten gaan op dit moment uit naar de gezinnen: naar hen die vandaag de dag niet bij elkaar kunnen komen en naar hen die gedwongen zijn thuis te blijven. Moge Kerstmis voor ons allen een gelegenheid zijn om het gezin te herontdekken als een bakermat van leven en geloof, een plaats van aanvaarding en liefde, dialoog, vergeving, broederlijke solidariteit en gedeelde vreugde, een bron van vrede voor de hele mensheid.

Vrolijk kerstfeest voor iedereen!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.