Bijgewerkt: 5 juni 2023

De VNG is blij dat de warmtenetten in publieke handen komen

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
24-10-2022

In zijn Kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening kiest Rob Jetten (D66) de minister voor Klimaat en Energie ervoor vitale infrastructuur onder te brengen bij een publieke organisatie met meerderheidsbelang. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet warmte als integraal onderdeel van het energiesysteem en steunt deze keuze van harte.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie KE - 2022)

Rob Jetten (D66) minister voor Klimaat en Energie

Het besluit is de uitkomst van een lange serie van constructieve gesprekken met het ministerie. Wij hebben altijd gepleit voor het mogelijk maken van een echte regiefunctie van gemeenten in de warmtetransitie. De komende jaren zetten wij immers - met onze partners - de schouders onder het aardgasvrij maken van bijvoorbeeld woningen, winkels, scholen en horeca. Steun van de eigenaren van deze gebouwen is essentieel: zij zullen immers ook zelf ook aan de slag gaan met verduurzamen van hun panden.

Jetten: 'Het blijft mijn voornemen om de Wcw per 1 juli 2024 in werking te laten treden en op 1 januari 2025 de nieuwe tariefregulering te introduceren'. Dit wetsvoorstel is een belangrijk onderdeel van dit traject. Met dit voorstel kunnen gemeenten beter gaan sturen op de aanbieders van warmte in de gebouwde omgeving. Dit is onder andere van belang voor het vertrouwen van inwoners bij de ingrepen die horen bij aardgasvrij maken van wijken en het kunnen sturen op betaalbaarheid voor inwoners.  Lees de brief van de minister: Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), besluit infrastructuur in publieke handen (.docx 10 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.