Bijgewerkt: 1 juli 2022

De Voedselprijzenmonitor

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-03-2014

Door een nieuw onderzoek, de Voedselprijzenmonitor, is er vanaf 8 maart 2014 maandelijks inzicht in de ontwikkeling van prijzen door de hele voedselketen heen. Het onderzoek toont prijsstijgingen en dalingen in bijvoorbeeld zuivel, vlees en eieren voor zowel boeren, leveranciers als consumenten.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stuurt de eerste editie van de Voedselprijzenmonitor vandaag naar de Tweede Kamer. LEI Wageningen UR voert het onderzoek uit in opdracht van Economische Zaken en komt tweemaandelijks met een toelichting op http://www.agrimatie.nl.

zuivel Amstelveen
(Bron Agrimatie - 2014)

Screenshot van de website Agrimatie met de interactieve grafiek van de ontwikkelingen van de zuivelprijzen. De af-boerderij melkprijs is eind 2013 naar een recordhoogte gegaan. De prijsstijging wordt gedreven door prijsstijgingen van kaas, boter en melkpoeder op de wereldmarkt


Feiten boven tafel

Dijksma over de mogelijkheden van de Voedselprijzenmonitor: "De feiten over voedselprijzen boven tafel. Met de Voedselprijzenmonitor is goed te zien, hoe prijzen in de keten zich verhouden. Het geeft antwoord op de vraag, hoe prijzen tussen boer, leverancier en winkelier zich verhouden en of er mogelijk knelpunten ontstaan om goede kwaliteit te kunnen blijven leveren.”

Prijsschommelingen wisselen sterk per sector

Uit de eerste Voedselmonitor blijkt, dat de prijzen van tarwe en aardappelen flink wisselen voor agrarische ondernemers in de afgelopen periode. Bij aanschaf van brood, of aardappelschijfjes merken consumenten minder van deze prijsschommelingen. De winkelprijzen waren voor deze producten stabieler.

Bij zuivelprijzen is het opvallend, dat de prijs voor de boer harder is gestegen dan voor consumenten. De prijsindex ging van 100 naar 143. Voor consumenten steeg het prijspeil veel minder hard (met drie procentpunten eind 2013 ten opzichte van eind 2012). In het afgelopen jaar daalden de prijzen van vleeskuikens flink. Tegelijkertijd is de prijs van kippenvlees voor consumenten in de winkel licht gestegen. Leveranciers hebben veelal jaarcontracten met winkeliers en de daling werd dus niet doorberekend aan de consument. Alle cijfers en achtergronden zijn te vinden via http://www.agrimatie.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.