Bijgewerkt: 24 maart 2023

De Week van de Alfabetisering 2019

Nieuws -> Informatief

Bron: Dorien Mijksenaar/Stichting Lezen & Schrijven
02-09-2019

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Laaggeletterdheid is groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit.Mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven en/of rekenen zijn kwetsbaar in onze samenleving. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Laaggeletterden hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien op in armoede. Laten we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een leven lang kunnen leren en ontwikkelen, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele duizenden mensen komen van 9 tot en met 15 september 2019 samen met Stichting Lezen & Schrijven in actie voor een geletterd Nederland. De Week van de Alfabetisering is een campagne die inzet op een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder zal rond 20.uur in de Buurtkamer Keizer KarelPark het nieuw project presenteren in het kader van de combinatie werken en leren. Taal Actie avond 11 september 2019 19.00-22.00 uur in Buurtkamer KKP . Lindenlaan 75 (MOC gebouw). Wij hebben alle oud leerlingen, voor zover ons bekend , uitgenodigd om aanwezig te zijn en te vertellen wat zij gedaan hebben met hun kennis van de Nederlandse taal.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Dorien Mijksenaar (1937) voormalig raadslid van GroenLinks-Amstelveen in mei 2019, tegenwoordig vrijwilligster bij de Buurtkamer KKP. Daar is een Taalpunt in Amstelveen en valt onder het Taalhuis Stadshart


Meer dan 300 cursisten hebben gebruik gemaakt van de taallessen. Zij kwamen uit meer dan 25 landen en nog steeds zijn onze vrijwilligers docenten actief bezig om mensen zich thuis te laten voelen in Amstelveen. Wij helpen o.a. met het huiswerk maken van leerlingen van het ROC, alfabetiseren, en vooral stimuleren om beter Nederlands te spreken en te schrijven. De hele avond zijn er interactieve taalspelletjes. U bent van harte welkom, Dorien Mijksenaar

Wat is laaggeletterdheid? Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met: formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.), straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, pinnen en digitaal betalen, werken met de computer, solliciteren, begrijpen van informatie over gezondheid en zorg enz. Lees meer over het thema hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.