Bijgewerkt: 18 september 2021

'De Weg Naar Succes'

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
10-01-2015

Drukke nieuwjaarsreceptie 2015 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

Op donderdag 8 januari 2015 opende de Ondernemersvereniging Amstelveen het nieuwe verenigingsjaar met een receptie en diner bij restaurant Lute. De bijeenkomst trok zo'n 200 gasten, waaronder vele ondernemers en het voltallige college van B en W met hun partners en diverse raadsleden. Een heel mooi begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Het programma was in verband met de aanslag in Parijs en de daaruit voortvloeiende demonstratie bij het Raadhuis gewijzigd. Ook bij de OA werd om 18.00 uur een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van deze afschuwelijke ramp en de voorzitter wachtte met zijn toespraak tot het college en de gemeentesecretaris met partners waren gearriveerd.

Nieuwjaarstoespraak door voorzitter Alphons Böggemann

'Dames en heren, héél hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst van onze OA, een feestje, dat wij vandaag met zo’n kleine 200 mensen gaan vieren. En ik verzeker u, dat uw voorzitter daar hartstikke trots op is en daarvan een heel warm gevoel krijgt! En dat warme gevoel wordt nog eens extra aangewakkerd, doordat ik vanavond het bijzondere genoegen heb, dat ik het volledige College van Burgemeester en Wethouders en de gemeentesecretaris welkom mag heten. En hun echtgenoten zijn er zelfs óók nog bij! Mirjam, Herbert, Maaike, Peter, Jeroen en Rein en alle echtgenoten: hartelijk welkom! En een even hartelijk welkom aan ons Erelid Ferry Verbraak en aan onze Leden van Verdienste Jan Brockhoff, Fred Bouwman, Rob Hamelynck, Teus van Veen en Hetty Tjalkens, allemaal steunpilaren in de geschiedenis van de OA. Fantastisch, dat jullie er allemaal zijn!

Een nieuw jaar! 2015! Veel goede voornemens gemaakt, dames en heren? Ik in elk geval wél. Twee ervan wil ik met u delen. Het eerste is: nóg harder mijn best doen om de OA nog leuker en nóg nuttiger te maken voor onze leden. En het tweede is: ter uitvoering van mijn éérste goede voornemen kórtere speeches te houden. En dat betekent dan meteen, dat ik vandaag maar weinig ga zeggen over de wereldeconomie en dat ik niet meer zal stilstaan bij op zichzelf afschuwelijke zaken als de MH17, de barbaren van IS, de Ebola-epidemie, de bootvluchtelingen, of de fundamentalistische terreur zoals gisteren in Parijs, óf bij de vreugde die de Olympische Winterspelen in Sotchi, of het WK in Brazilie ons hebben gebracht.

Het is de afgelopen dagen in alle overzichten voldoende herhaald en in beeld gebracht. Van een ondernemers-voorzitter mag u verwachten, dat hij iets zegt over de staat, waarin Ondernemersland verkeert. En het is met zekere voldoening dat ik mag vaststellen dat mijn optimisme uit mijn vorige Nieuwjaarstoespraak inderdaad bewaarheid is geworden. Het gaat inmiddels een stuk beter met ons. De crisis is na zes jaar echt voorbij. We zijn uit de recessie. Er komt geen “double dip“. Ons begrotingstekort is eindelijk royaal onder de 3 % en dus goed op orde. Er is in ons land weer een bescheiden échte groei. En wat nog beter is: we lopen mooi achter Duitsland aan dat inmiddels 2 a 3 % groei laat zien. Amerika tikt zelfs de 4 % groei aan en de wereldeconomie haalt ongeveer datzelfde percentage. In 2013 was 47 % van onze bevolking tevreden over onze economie en nu, één jaar later, is dat 70 %!!

Wij mopperen er vaak op, dat de banken ons niet willen financieren. In werkelijkheid heeft 75 % van de bedrijven die in 2014 een bancaire financiering vroegen, deze financiering ook geheel of gedeeltelijk gekregen! Crowdfunding, Private Equity en Informal Investment zijn financieringsmogelijkheden die nog meer aandacht verdienen, omdat ze soelaas kunnen bieden aan de resterende 25 %. Lage inflatie, rente steeds meer richting 0%, weinig, of geen loonstijging, lage olieprijzen, duurdere dollar, goedkoper produceren én exporteren!!! Is de deur naar de ondernemershemel dan definitief open gegaan? Het lijkt zo, maar er zijn ook schaduwkanten. Géén loonstijging betekent namelijk beperking van de koopkracht en dus stagnatie van de binnenlandse afzet. Wél loonstijging betekent hogere productiekosten en is dus slecht voor onze exportpositie, waar we het juist zo van moeten hebben! Moet het dan komen van belastingverlaging? Daar lijkt het wel op, maar betekent dát dan niet ook weer mínder overheidsinkomsten en dús nieuwe bezuinigingen? Wordt het dus de hond, of de kat die ons gaat bijten? Wat onze overheid in elk geval weinig kost is het terugbrengen verstikkende wet- en regelgeving, in het bijzonder de soms merkwaardige regelbrei, waar Brussel ons soms mee opscheept.

Foto Amstelveen
(Foto OA - 2015)

Alphons Böggemann, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen tijdens zij nieuwjaarstoespraak op donderdag 8 januari 2015 in restaurant Lute


Overheid, zowel nationaal als lokaal, faciliteer ons bedrijfsleven zoveel mogelijk, want we hebben het al moeilijk genoeg en zónder ons gaat het écht niet! En onze landelijke overheid zou met geëigende maatregelen eens wat meer haar erkentelijkheid kunnen tonen voor het doorzettingsvermogen van al die kleine ondernemers die zich met kunst- en vliegwerk door de crisis heen hebben geworsteld én voor de moed van al die ZZP-ers die - veelal door afvloeiing noodgedwongen - hun eigen onderneminkje zijn begonnen en onze overheid en onze uitkeringsinstanties hebben behoed voor nóg hogere werkloosheidscijfers met bijbehorende uitkeringen! En dan moeten deze hardwerkende eigen-risico-dragers nu niet weer tegen hun zin in via een soort sluiproute in de collectieve voorzieningen met bijbehorende financiële verplichtingen worden getrokken. Vrijwillig is goed, maar gedwóngen is hier echt fout!

De zorgen voor het kleinere bedrijfsleven worden wat minder, maar zijn nog niet voorbij. Meer dan ooit zal een beroep worden gedaan op de kracht, de flexibiliteit, de vernieuwingszin en het aanpassingsvermogen van de ondernemer. Nieuwe marketing- en salesstrategie met een open oog voor automatisering, internet en social media zijn onontbeerlijk voor het Nieuwe Ondernemen náást het Nieuwe Werken. Ik schrijf ze met hoofdletters de N en de O, van het  Nieuwe Ondernemen!! Wie zijn ogen hiervoor sluit, sluit in veel gevallen ook zijn winkeldeur! En wel voorgoed! Heb dus léf,  geloof in eigen kunnen want u kúnt wat u écht wil, steek uw nek uit, doe het ánders, doe het sámen, ga de straat op, fantaseer en realiseer, kortom: Onderneem als nooit tevoren!!

Aandacht nu voor onze dagelijkse woon- en werkomgeving. Er waren tijden, dat OA-voorzitters zich zeer kritisch moesten uitlaten over het functioneren van onze lokale overheid en over de verhouding tussen gemeente en bedrijfsleven. Het móet u opgevallen zijn, dat déze voorzitter dat kritische geluid maar heel beperkt hoeft te laten horen. En is die voorzitter met het stijgen der jaren en het blonder worden van zijn haren nu zoveel milder geworden, of doet de gemeente het écht beter? Dat láátste is gelukkig het geval, dames en heren. Want er gaat - afgezien van wat wietplantages en af en toe een enkele liquidatie - heel veel goed in onze stad. Dat was de laatste jaren al een verheugend verschijnsel en er is alle reden om aan te nemen dat die lijn zich voortzet.

Vorig voorjaar hadden we spannende gemeenteraadsverkiezingen die resulteerden in  de huidige Raad en het huidige College van B en W. Een College, dat onder leiding van onze veelbelovende nieuwe burgemeester Mirjam van ’t Veld, éénheid en ambitie uitstraalt en vastberadenheid om er het allerbeste van te maken. Daarbij verdient dit College het, dat wij, ondernemers, haar succes wensen en haar waar mogelijk daadwerkelijk steunen. Want de Zorgproblematiek en de Participatiewet leggen zware taken op de bordjes van de gemeentelijke bestuurders en de ambtelijke staf. En op die bordjes liggen ook al  zaken als de herinrichting van het Stadshart, de A-9, de kantorenleegstand, de borging van het duurzaamheidsstreven en het behoud van onze groene, leefbare stad, terecht beloond met de Europese gouden medaille voor Groenste Stad van Europa. En al deze zorgen, in het bijzonder voor diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn niet alleen de zorgen van de gemeente, maar ook van ons, ondernemers. Want als motoren van de samenleving - want dát zijn wij meer dan ooit, dames en heren - horen ook wij als ondernemers onze verantwoordelijkheid te nemen om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan behoud en verbetering van de kwaliteit van onze gemeenschap. College! Het ziet er goed uit met jullie! We blijven jullie aandachtig volgen, maar willen nog liever met jullie vooruitdenken in het belang van een nog beter Amstelveen!

Mijn laatste woorden van vandaag besteed ik traditioneel graag aan onze gemeenschappelijke liefde: de OA! We hebben een prachtig jaar achter de rug. Veel succesvolle activiteiten en druk bezochte bijeenkomsten. Velen van u hebben de gedachte van het jaarthema 2014 “Samen Meer Kansen” goed begrepen én beleefd, want wij mogen ons gelukkig prijzen met de geweldige opkomsten. Bezoekersaantallen van dik over de honderd zijn geen uitzonderingen meer, maar al bijna régel! De beoogde 300 leden hebben we nog niet gehaald, maar we hadden wél een duidelijk positief saldo in de verhouding nieuwe leden versus opzeggers. En er is weer veel nieuw enthousiasme binnengekomen en dat levert weer flinke impulsen op voor mooie ontwikkelingen in onze vereniging.

En al dat enthousiasme wordt in zeer belangrijke mate opgewekt én aangewakkerd door ons voortreffelijke verenigingsbureau, bestaande uit onze nieuwe directeur Darshan van Egmond, die werkelijk in recordtijd haar nieuwe positie aan het waarmaken is en onze onvolprezen Jelena Gnirrep, die beiden echt een heel dik applaus verdiend hebben, dames en heren! Zij beiden en natuurlijk ons hele OA-bestuur gaan u dan ook graag verder begeleiden op een OA-pad dat in 2015 als thema krijgt “De Weg Naar Succes”. Wij hopen u in dit nieuwe jaar als steeds een inspirerend programma te gaan bieden, waarin u tools zullen worden aangereikt om van uw onderneming nóg meer een succes te maken. De website zal u laten zien, wat voor spannends u te wachten staat! En daar kunt u ook al lezen dat wij op 17 september 2015 ons 25-jarig bestaan gaan vieren. Ik beloof u, dat dat een prachtig galafeest gaat worden en ik hoop, dat wij u daar allemaal weer gaan terugzien. Zet de datum in uw agenda, want u mag het niet missen. En bedenk: het daarna volgende OA-jubileum-gala is op zijn vroegst pas weer over 15 jaar!

Dames en heren, dit was het. Ik heb mijn tweede goede voornemen volgens mij al een beetje waar gemaakt. Ook een beetje eigen belang trouwens, want u kent mij: de borrel lokt! Maar daar gaat aan vooraf, dat ik u allen thuis en op de zaak een heel gezond en voorspoedig 2015 toewens en in dit nieuwe jaar vooral veel mooie resultaten op onze gezamenlijke OA-weg: De Weg Naar Succes! Dank U!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.