Bijgewerkt: 5 maart 2024

De Zwanenburgbaan krijgt grote onderhoudsbeurt in januari 2023

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Airport
16-12-2022

Op maandag 2 januari 2023 start het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan op Schiphol. Hierdoor is de start- en landingsbaan tot en met medio april niet beschikbaar voor vliegverkeer.

De vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken in deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

Nachtvluchten zuidelijke richting. In de nacht is normaal gesproken de Zwanenburgbaan af en toe in gebruik in zuidelijke richting wanneer de Kaagbaan niet beschikbaar is door bijvoorbeeld kort baanonderhoud of wind- en weersomstandigheden. In de onderhoudsperiode van de Zwanenburgbaan, kan het voorkomen dat ook de Kaagbaan ’s nachts niet beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld wanneer het heel hard waait vanuit het zuidoosten. De wind staat dan dwars op de Kaagbaan, waardoor het niet veilig is om vanaf deze baan vliegtuigen te laten starten. In dat geval is de Aalsmeerbaan het alternatief. Ons uitgangspunt is dat de Aalsmeerbaan zo min mogelijk wordt ingezet in de nacht, alleen als dit echt niet anders kan. Hiervoor stellen we zo nodig zelfs het kort onderhoud aan de Kaagbaan uit naar een ander moment binnen dezelfde week.

Foto Amstelveen
(Bron Schiphol - 2022)

Het start- en landingsbaan stelsel van Schiphol

86 voetbalvelden aan asfalt. De Zwanenburgbaan is in de jaren 1960 aangelegd. Tijdens dit groot onderhoud gaan we het asfalt van de start- en landingsbaan volledig vernieuwen. Het gaat hier om maar liefst 86 voetbalvelden aan asfalt. Daarbij vernieuwen we ook 12.000 m² aan markeringen op de baan en vervangen we maar liefst 6 kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan. We vervangen alle halogeen grondlichten inclusief alle elektrische kabels voor een duurzamere en betrouwbaardere led-verlichtingsinstallatie. Dit gaat over bijna 6.400 lampen en 450 kilometer aan kabels. Ook voeren we een volledige renovatie uit van het baanstation en renoveren we het hemelwaterafvoersysteem in het gebied rond de baan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Dagelijks zullen er zo’n 166 mensen werken aan de Zwanenburgbaan.

Werkzaamheden landingssysteem. Tijdens en na het groot onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem (ILS) van de Zwanenburgbaan. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud (naar verwachting tot eind juni) kan hierdoor de Zwanenburgbaan bij slecht zicht niet worden gebruikt voor landingen vanuit zuidelijke richtingen.

Baanonderhoud in 2023. Naast het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan vinden er ook onderhoudswerkzaamheden plaats op de andere banen. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen in de planning doorgevoerd. Je vindt de planning baanonderhoud en werkzaamheden op deze pagina.  

Vragen over vliegverkeer? Wil je meer weten over het vliegverkeer tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan of tijdens andere onderhoudsperioden? Neem dan contact op met Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via bezoekbas.nl. Je kunt op de pagina Woon ik onder een vliegroute? bekijken langs welke routes je de vliegtuigen kunt verwachten.

Handhavingsverzoek stikstof. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een handhavingsverzoek ontvangen van Mobilisation for the Environment om het baanonderhoud stil te leggen. Hun belangrijkste reden is dat het onderhoud zorgt voor een verandering in de stikstofuitstoot. We hebben de overtuiging dat we werken binnen de geldende wet- en regelgeving en wachten de reactie van het ministerie van LNV op het handhavingsverzoek af.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.