Bijgewerkt: 5 juni 2023

De asielverzoeken in Nederland zijn toegenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
31-10-2022

In het derde kwartaal van 2022 hebben 10.600 mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat waren er 3.600 meer dan in het kwartaal ervoor. Het aantal nareizigers steeg met bijna 500 mensen naar 3.600. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In 2020 en 2021 werden er minder eerste asielverzoeken gedaan en kwamen er minder nareizigers naar Nederland. Dit kwam vooral door de reisbeperkingen tijdens de coronapandemie. Na het opheffen van de reisbeperkingen nam het aantal asielverzoeken en nareizigers vanaf de tweede helft van 2021 weer toe. In het derde kwartaal van 2022 dienden 10.600 asielzoekers een eerste asielverzoek in, 3.555 meer dan het kwartaal ervoor en 4.120 meer dan het eerste kwartaal van dit jaar. Het verschil met het derde kwartaal van 2021 is minder groot (1.790 meer asielverzoeken).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022

Eerste asielverzoeken, naar nationaliteit tussen 2018-2022

Ruim 4 op de 10 zijn Syriër. In het derde kwartaal deden 4.605 Syriërs een eerste asielverzoek. Dit aantal is verdubbeld ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022, toen er 2.260 eerste verzoeken werden gedaan. Net zoals in voorgaande kwartalen waren de Syriërs de grootste groep met aanvragen. Het aantal Afghaanse asielzoekers is, vergeleken met vorig kwartaal, met 58 % gestegen naar 995 asielverzoeken. Na Syriërs en Afghanen vormden Turken (935) de derde groep.

Verdere stijging aantal nareizigers. Er kwamen 3.605 nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2022, 465 meer dan het kwartaal daarvoor (+15 procent). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 steeg het aantal nareizigers met 41 procent. Syriërs bleven de grootste groep nareizigers (68 procent). Het aantal Turkse nareizigers steeg met 220 (+86 procent) naar 475 in het derde kwartaal. Het aantal nareizigers uit Eritrea en Iran bleef nagenoeg gelijk.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022

Nareizigers, naar nationaliteit tussen 2018-2022

Oekraïne en Rusland. Door de oorlog in Oekraïne kwamen er dit jaar meer Oekraïners naar Nederland dan eerdere jaren. Zij hoeven geen asielaanvraag in te dienen om in Nederland te mogen verblijven of te werken. Een aantal van hen deed dat wel. In het tweede kwartaal van 2022 deden 15 Oekraïners een asielverzoek en in het derde kwartaal waren dat er 5. Uit andere CBS-cijfers blijkt dat tussen eind februari en begin oktober ruim 95.000 Oekraïners zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Mensen met een Russische nationaliteit deden 80 eerste asielverzoeken in het derde kwartaal van 2022. Dit was minder dan in het eerste en het tweede kwartaal van 2022, toen er respectievelijk 120 en 170 Russen een eerste asielaanvraag in Nederland deden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.