Bijgewerkt: 26 september 2021

De beoogde start bouw nieuwe Amstelbrug is weer uitgesteld

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
30-07-2019

De start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouder-Amstel is weer uitgesteld -meldt de provincie Noord-Holland. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen. Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten.

Aansluiting Amsteldijk Noord. De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting (zie kaartje (PDF, 436kb)) van de Amsteldijk Noord op de Oranjebaan (N522). Om deze reden moet de aansluiting worden afgesloten en verwijderd en wordt het verkeer omgeleid. Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan bij de kruising met Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin september 2019 niet beschikbaar. 

Grondverwerving. De nieuwe weg tussen Amsteldijk Noord en de Oranjebaan (N522) wordt aangelegd op gronden die niet allemaal in het bezit zijn van de provincie. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de eigenaren lopen, maar hebben nog niet tot overeenstemming geleid. 

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2019)

Luchtfoto van de Amstelbrug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel van 250 meter hoogte in maart 2018

Het verkeer op de Oranjebaan / Burgemeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel kruist de Amstel over de brug Ouderkerk. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe. Daarom plande de provincie Noord-Holland in 2018 om een nieuwe brug bouwen, maar dat is al de tweede keer uitgesteld


Omleidingsroutes. Ook tijdelijke alternatieven voor omleidingsroutes zijn onderzocht, uitgewerkt en besproken. Het ene alternatief, een omleidingsroute via Amstelveen, is niet geschikt vanwege bouwprojecten in de omgeving die al zorgen voor extra bouwverkeer en omleidingen. Een ander alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de Bankrasweg voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers. Naast hoge kosten voor het veilig aansluiten van deze weg op de Oranjebaan (N522) en het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze omleidingsroute op bezwaren vanuit de omgeving.

Uitstel. Besloten is de uitkomst van de gesprekken over grondverwerving af te wachten en nu geen omleidingsroute in te stellen. Daarmee wordt de start van de werkzaamheden aan de brug uitgesteld en de huidige aansluiting van de Amsteldijk Noord met de Oranjebaan (N522) nog niet afgesloten. Op dit moment is niet aan te geven wanneer overeenstemming is over de aankoop van de gronden en daarmee ook niet wat het uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en openstelling van de brug. Zodra dat duidelijk is, wordt de omgeving geïnformeerd.

Meer informatie. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk (N522) staat op www.noord-holland.nl/brugouderkerk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.