Bijgewerkt: 30 juni 2022

De beslissingen die we zullen nemen zullen de Unie voor tientallen jaren een nieuwe vorm geven

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
18-07-2020

David Sassoli de voorzitter van het Europees Parlement vertelde de EU-leiders op 17 juli 2020 dat de herstelplannen aan de ambities moeten voldoen en waarschuwde dat de goedkeuring van het Europees Parlement voor de nieuwe EU-begroting niet vanzelfsprekend is. De Voorzitter van het Parlement sprak aan het begin van een EU-top op 17 juli over het bereiken van overeenstemming tussen de nationale regeringen over de volgende lange termijn begroting van de EU, die ook maatregelen zou omvatten om Europa te helpen zich te herstellen van de pandemie van het coronavirus.

Foto Amstelveen
(Foto Daina le Lardic / © European Union 2019)

David Maria Sassoli (1956) is een Italiaans politicus en journalist, lid van de Partito Democratico (Democratische Partij). Hij is sinds 2009 lid van het Europees Parlement en werd op 2 juli 2019 werd hij door de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten voorgedragen als nieuwe voorzitter van het parlement


´De besprekingen en besluiten die wij zullen moeten nemen, zullen van cruciaal belang zijn voor de wederopbouw van onze Unie in de komende decennia´, aldus Sassoli. Hij zei dat er na de Covid-19-crisis geen weg meer terug is. ´De pandemie heeft ons nieuwe verantwoordelijkheden en plichten gegeven: de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en de plicht om dat te doen in het belang van velen, niet van enkelen. Als we dit als onze opdracht beschouwen, wordt het duidelijk waar we moeten investeren: in de groene economie, gezondheid, onderwijs en in digitale, democratische en sociale rechten.'

Sassoli zei dat het herstelplan moet helpen om de economie te transformeren en de groeiende ongelijkheden aan te pakken: 'Het herstelplan moet in overeenstemming zijn met onze ambities.' Hij zei dat het Parlement het door de Europese Commissie voorgestelde financieringsniveau en de voorgestelde splitsing tussen subsidies en leningen steunt. De voorzitter riep ook op tot de invoering van een mandje met eigen middelen en tot het stopzetten van de kortingen voor sommige lidstaten, die hij 'onrechtvaardig en moeilijk te rechtvaardigen' noemde.Sassoli herinnerde de EU-leiders eraan dat de goedkeuring van de begroting door het Parlement van cruciaal belang is. 'Het is ondenkbaar dat een Europa dat overeenstemming heeft bereikt over een gezamenlijk antwoord op de crisis het Parlement buitenspel zet.' De Voorzitter zei dat het Parlement 'teleurgesteld' was over het voorstel van de Raad over de begroting dat op de top werd gepresenteerd: 'Als we een herstel willen bewerkstelligen, hebben we een stabiele financiering op lange termijn nodig. Dit is een eerste vereiste voor de goedkeuring van het Parlement.'

Sassoli benadrukte het belang van solidariteit in de huidige crisis: 'Europa is samen gegroeid op basis van gemeenschappelijke waarden. Laten we de Europese Unie niet reduceren tot een geldautomaat voor het hele continent.' Hij voegde eraan toe: 'Het Parlement zal alleen zijn goedkeuring geven aan de [lange termijn begroting van de EU] als deze voldoet aan de prioriteiten die ik vandaag heb genoemd.' (Lees hier de volledige tekst van de toespraak [Engels]).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.