Bijgewerkt: 29 mei 2023

De betalingsproblemen stapelen zich op in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
22-11-2022

De steeds hogere vaste lasten leiden bij hogere inkomens en jongvolwassenen tot meer betalingsproblemen. Dat vertelde Nibud-directeur Arjan Vliegenthart onlangs tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag op 12 november 2022 in Utrecht. De cijfers komen uit het rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022 – meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Geldzorgen en geldproblemen hebben veel invloed op het dagelijks leven van mensen. Mensen met geldproblemen hebben niet alleen een tekort aan geld, ze hebben vaak ook het gevoel dat zij weinig mogelijkheden hebben om hun situatie te verbeteren. Het Nibud wil dat alle mensen in Nederland goed kunnen rondkomen. Onze activiteiten richten wij dan ook op het voorkomen van geldproblemen.

Foto Amstelveen
(Foto Geert de Jong/Nibud - 2019)

Arjan Vliegenthart (1978) is de directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Daarom doen we al jaren regelmatig onderzoek naar de financiële situatie van Nederlanders. Kunnen mensen rondkomen, ervaren zij financiële problemen en hoe gaan zij daarmee om? Dit zijn vragen die ook in 2022 nog niet aan relevantie hebben ingeboet. Integendeel, de sterke stijging van de kosten voor energie en levensonderhoud maken het des te belangrijker om zicht te houden op de vraag of Nederlandse huishoudens erin slagen om deze financiële veranderingen het hoofd te bieden.

Voor u ligt het eerste deel van een onderzoek naar de financiële situatie van Nederlandse huishoudens in 2022, dat specifiek op deze vragen ingaat. Hiermee laten we zien welke groepen het financieel moeilijk hebben en waar extra aandacht voor moet zijn om erger te voorkomen. De andere delen van dit onderzoek volgen later.

Een substantiële groep mensen heeft het afgelopen jaar ook te maken gehad met één of meer betalingsproblemen. Het zorgwekkendst is echter de groeiende groep jongvolwassenen tot 35 jaar die problemen ondervindt. Zij lijken het hardst getroffen te worden door de stijging van de vaste lasten. Een groot deel van de mensen met betalingsproblemen ontvangt ook hulp. Met name jongvolwassenen lijken vaker hulp te zoeken. Niet iedereen weet echter de weg naar de hulpverlening te vinden. Met dit onderzoek naar de geldzaken van Nederlandse huishoudens wil het Nibud antwoord geven op de vraag hoe Nederlanders rondkomen, in hoeverre zij zich zorgen maken en of zij geldproblemen ervaren.

Het algemene beeld dat uit het rapport Rondkomen en betalingsproblemen (pdf 29 pagina’s) naar voren komt is dat in 2022 veel Nederlandse huishoudens gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Niet alleen mensen met een uitkering of laag inkomen hebben moeite met rondkomen, ook hogere inkomens moeten beter op hun uitgaven letten om rond te kunnen komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.