Bijgewerkt: 7 februari 2023

De bevolking van Nederland groeit door buitenlandse migratie

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
31-10-2017

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2017 met ruim 80.000 inwoners. Het grootste deel van die groei was het gevolg van buitenlandse migratie. Het migratiesaldo kwam uit op 66.000. Daarnaast zijn er bijna 15 duizend kinderen meer geboren dan er mensen zijn overleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente bevolkingscijfers.

Tot en met het derde kwartaal van 2017 schreven 181.000 immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente, vrijwel net zoveel als in de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook het aantal emigranten bleef ongeveer gelijk: 115.000 mensen vertrokken uit Nederland. De groei door natuurlijke aanwas was lager dan in dezelfde periode vorig jaar, waardoor de totale bevolkingsgroei toch lager uitkwam. Tot eind september zijn 127.000 kinderen geboren, bijna 4 duizend minder dan vorig jaar. Bijna 2.000 mensen meer zijn overleden, 112.000.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Migratiesaldo van mensen geboren in Syrië tussen 2013-2017. De Syriërs in Nederland vormen een jonge bevolkingsgroep. Vier op de tien zijn jonger dan 20 jaar en slechts een op de 14 is 50-plusser. Zes op de tien Syrische immigranten is man


De immigratie uit landen, waar het onrustig is, zoals Syrië, is ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar gedaald. De grote aantallen die vanaf eind 2015 naar Nederland kwamen worden niet meer gehaald. Toch komen er per saldo nog altijd zo’n 1000 Syriërs per maand bij. Zij vormen daarmee de grootste groep migranten.

Inmiddels telt Nederland 88 duizend inwoners met een Syrische achtergrond, 0,5 procent van de bevolking. De meesten (71 duizend) zijn recente immigranten. Zij hebben zich tussen 2014 en 1 oktober 2017 ingeschreven bij een gemeente. In Amsterdam zijn de meeste Syriërs gevestigd: 2.536. In Rotterdam zijn 2.463 Syriërs, in Den Haag 1.533.

In verhouding tot het aantal inwoners staan gemeenten met een asiel opvanglocatie bovenaan. De daar ingeschreven asielmigranten zijn vaak nog in afwachting van woonruimte elders. Zo is in Noordenveld 2,3 procent van de inwoners Syriër. In Cranendonck, waar een andere centrale ontvangstlocatie voor asielzoekers is gevestigd, is dat 1,5 procent. Onder gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners tellen Arnhem en Enschede relatief de meeste recent gevestigde Syriërs, Leeuwarden de minste. Lees ook: Syrië: miljoenen mensen op drift

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

In verhouding tot het aantal inwoners staan gemeenten met een asiel opvanglocatie bovenaan. De daar ingeschreven asielmigranten zijn vaak nog in afwachting van woonruimte elders


Uit andere landen is de immigratie juist toegenomen, vooral van mensen die geboren zijn in landen in Europa en op het Amerikaanse continent. Per saldo kwamen er bijvoorbeeld meer mensen uit de voormalige Sovjet Unie, zoals Letland en Litouwen, maar ook meer mensen uit Turkije. Het vertrekoverschot - meer emigratie dan immigratie - van mensen die in Nederland geboren zijn is kleiner geworden. Het aantal Poolse migranten is nog altijd hoog, maar niet verder gegroeid.

Natuurlijke aanwas blijft laag. Het aantal geboorten ligt de laatste jaren op een relatief laag niveau. Ook in 2017 zijn tot nu toe weinig kinderen geboren, terwijl het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd weer toeneemt. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2016 kregen vooral minder vrouwen van rond 30 jaar een kind. Doordat tegelijkertijd de migratie hoog is, is een steeds kleiner deel van de bevolkingsgroei afkomstig van natuurlijke aanwas. In 2017 was het aandeel natuurlijke groei tot en met september nog geen vijfde, in 2008 was het nog twee derde van de groei in de eerste drie kwartalen.

Statushouders in Amstelveen

In het laatste SP-bericht wordt vermeld, dat de stroom vluchtelingen substantieel is toegenomen sinds 2014, dat daarom de taakstelling om statushouders te huisvesten in onze gemeente is verhoogd, (eerste halfjaar 2017 261 statushouders). Dat is dus een stuk meer dan in het bericht van de gemeente in 2016: want daar wordt over geschreven, dat: 'Amstelveen kreeg de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal te plaatsen mensen: van 48 in 2013, 70 in 2014, 140 in 2015 naar 221 in 2016. Voor 2017 wordt verwacht, dat Amstelveen 165 statushouders opneemt'. Als wij deze cijfers optellen met de gegevens van SP met 261 vluchtelingen, dan is het saldo 740 statushouders. (Deze cijfers zijn op dit moment nog niet bevestigd door de gemeente Amstelveen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.