Bijgewerkt: 23 april 2024

De bijeenkomst van de Europese Raad in maart 2024

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
26-03-2024

De EU-leiders besproken de steun voor Oekraïne, de uitbreiding en de situatie in het Midden-Oosten tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in maart 2024 in Brussel.

Voorzitter Von der Leyen nam afgelopen donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart 2024 deel aan de bijeenkomst van de Europese Raad, waar de 27 staatshoofden en regeringsleiders bijeenkwamen. De Europese Raad herhaalde zijn standvastige steun aan Oekraïne, twee jaar na het begin van de Russische agressieoorlog. Tijdens de top verwelkomde president Von der Leyen samen met de EU-leiders het Tsjechische initiatief dat Oekraïne zal voorzien van de broodnodige munitie om zichzelf te verdedigen.

Op dezelfde manier heeft de Europese Raad het voorstel van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger goedgekeurd om de buitengewone inkomsten uit geïmmobiliseerde Russische activa te gebruiken om militaire uitrusting voor Oekraïne te financieren. President Von der Leyen benadrukte ook dat Oekraïne deze week de eerste 4,5 miljard euro heeft ontvangen in het kader van de Oekraïne-faciliteit, die Oekraïne van regelmatige en betrouwbare financiering zal voorzien.

De president vermeldde ook het voorstel van de Commissie dat vrijdag werd vrijgegeven om de tarieven op Russische en Wit-Russische granen, oliehoudende zaden en afgeleide producten te verhogen. “Er zijn verschillende goede redenen om dit voorstel te doen. Het zal voorkomen dat Russisch graan de EU-markt destabiliseert. Het zal Rusland ervan weerhouden de inkomsten uit de export van deze goederen naar de Europese Unie te gebruiken. En het zal ervoor zorgen dat de illegale Russische export van gestolen Oekraïens graan niet op de EU-markt terechtkomt”, zei de president op de afsluitende persconferentie.

Foto Amstelveen
(Foto Dati Bendo/EU - 2024)

Op 21 en 22 maart 2024 nam Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, deel aan de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel

De EU-leiders bespraken ook de noodzaak van Europa om zijn defensieparaatheid en -vermogens te vergroten en verwelkomden het voorstel van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van begin maart over een Europese defensie-industriestrategie. De leiders nodigden de Raad ook uit om werk te maken van het begeleidende voorstel voor een programma voor de Europese defensie-industrie. Een ander besluit van de Europese Raad was het openen van toetredingsonderhandelingen met Bosnië en Herzegovina, zoals vorige week aanbevolen door de Commissie.

President Von der Leyen prees Bosnië en Herzegovina voor de indrukwekkende vooruitgang die het land heeft geboekt op zijn weg naar Europese integratie. “Er is in iets meer dan een jaar meer vooruitgang geboekt dan in meer dan tien jaar”, zei ze.

Bij het bespreken van de situatie in het Midden-Oosten riepen de leiders op tot een onmiddellijke humanitaire pauze die zou leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren, de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en het verlenen van humanitaire hulp. De voorzitter van de Commissie herhaalde de oproep en benadrukte de urgentie van humanitaire hulp. Ze benadrukte dat “Gaza op de rand van hongersnood staat – een catastrofale humanitaire situatie. Volledige, snelle, veilige en ongehinderde humanitaire toegang tot Gaza via alle routes is essentieel. Er moeten 500 vrachtwagens of het equivalent per dag Gaza binnenkomen, te land, door de lucht en over zee.”

Tijdens de tweede dag van hun bijeenkomst ontvingen de EU-leiders de premiers van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen om de dertigste verjaardag van de Europese Economische Ruimte (EER) te vieren.

Tijdens de Eurotop maakten de leiders de balans op van de financiële en economische situatie in de EU, waarbij zij specifiek aandacht besteedden aan het belang van de kapitaalmarkten. Zij nodigden het Europees Parlement en de Raad uit om vooruitgang te boeken met het actieplan Kapitaalmarktenunie 2020.

Ten slotte hielden de leiders een debat over de landbouw. Voorzitter Von der Leyen benadrukte de maatregelen die de Commissie de afgelopen weken heeft genomen, waaronder het verminderen van de administratieve lasten en het vergroten van de flexibiliteit in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De voorzitter maakte vorige week specifiek melding van het voorstel van de Commissie dat tot doel heeft vereenvoudigingen in het GLB tot stand te brengen en tegelijkertijd een sterk, duurzaam en concurrerend beleid voor de landbouw en voeding van de EU te handhaven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.